Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Mpiutu, Mayaula, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα