Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Pavlidou, Meropi, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, Ελλάδα