Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Paparizos, Nikolaos Michael, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Late Miocene carnivores from the classical locality of Pikermi (Attica, Greece) = Σαρκοφάγα του ανώτερου Μειοκαίνου από την κλασσική θέση του Πικερμίου (Αττική, Ελλάδα).
    Περίληψη  PDF