Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Svigkas, Nikos A., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    A seismological and remote sensing approach of geodynamic phenomena = Σεισμολογική και τηλεπισκοπική προσέγγιση γεωδυναμικών φαινομένων.
    Περίληψη  PDF