Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Patsia, Ourania Stavros, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Laterally Constrained Inversion of Electrical Resistivity Tomography Data = Αντιστροφή Ηλεκτρικών Δεδομένων με Πλευρικούς Περιορισμούς.
    Περίληψη  PDF