Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Neofotistos, Petros G., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Geology and deformation of the Northern part of the Athos Peninsula, Northern Greece = Γεωλογία και παραμόρφωση του Βορείου τμήματος της Χερσονήσου του Αγίου Όρους, Βόρεια Ελλάδα.
    Περίληψη  PDF