Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Spyridakis, Stylianos N., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Technical and Economic Evaluation of Drill Bits = Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση των Κοπτικών Άκρων.
    Περίληψη  PDF