Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Anastasiadou, Vasiliki Athanasios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Acceleration of gas condensate reservoirs simulation using machine learning = Επιτάχυνση προσομοιώσεων ταμιευτήρων αερίων συμπυκνωμάτων με χρήση μεθόδων μηχανικής εκμάθησης.
    Περίληψη  PDF