Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2023 A Computational Model for Optimum Wellbore Completion Design Using PipeSim = Ένα υπολογιστικό μοντέλου για το ιδανικό σχεδιασμό της ολοκληρωσης μιας γεώτρησης με με χρήση PipeSim. Περίληψη   PDF
Dimitrios-Christos Nikolaos Karagiannis-Tsanidis
 
Διατριβές έτους 2020 A general model of social influence on opinion formation, from the agent’s point of view = Ένα γενικό μοντέλο κοινωνικής επιρροής στη διαμόρφωση άποψης, από την οπτική του πράκτορα. Περίληψη   PDF
Antonios Tilemachos Syreloglou
 
Διατριβές έτους 2023 A mineralogical and geochemical assessment of the As-, Cu-, In-, Pb-, Sb- and Zn- rich mine wastes at Pefka epithermal deposit in Evros, Greece = Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη των αποβλήτων που είναι πλούσια σε As-, Cu-, In-, Pb-, Sb- και Zn στην επιθερμική μεταλλοφορία στα Πεύκα Έβρου, Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Αγνή Κυριαζής Χατζηαντωνίου
 
Διατριβές έτους 2021 A novel approach to the spreading of SARS-COV 2 with the use of networks = Μια πρωτότυπη προσέγγιση στην εξάπλωση του SARS-COV 2 με τη χρήση δικτύων. Περίληψη   PDF
Vasileios Georgios Vachtsevanos
 
Διατριβές έτους 2020 A seismological and remote sensing approach of geodynamic phenomena = Σεισμολογική και τηλεπισκοπική προσέγγιση γεωδυναμικών φαινομένων. Περίληψη   PDF
Nikos A. Svigkas
 
Διατριβές έτους 2014 A study of the aftershock sequence of the Tohoku, March 2011 (M=9.0) mainshock Περίληψη   PDF
Sofia Koroxenidou
 
Διατριβές έτους 2022 A virtual reconstruction of the deformed DFN3-150 Early Pleistocene Paradolichopithecus cranium from Dafnero-3, Greece = Ψηφιακή ανακατασκευή του παραμορφωμένου κρανίου DFN3-150 του κάτω-πλειστοκαινικού Paradolichopithecus από τη θέση Δαφνερό-3, Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Stylianos Athanasios Koutalis
 
Διατριβές έτους 2022 Acceleration of gas condensate reservoirs simulation using machine learning = Επιτάχυνση προσομοιώσεων ταμιευτήρων αερίων συμπυκνωμάτων με χρήση μεθόδων μηχανικής εκμάθησης. Περίληψη   PDF
Vasiliki Athanasios Anastasiadou
 
Διατριβές έτους 2023 Adaption strategies towards sustainable development principles in hydrocarbon exploration and exploitation enterprises = Στρατηγικές προσαρμογής προς τις αρχές βιώσιμες ανάπτυξης στις επιχειρήσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Περίληψη   PDF
Vasiliki Grigorioe Efstratiou
 
Διατριβές έτους 2016 Analysis and comparison of complex brain networks in math anxious and non math-anxious individuals during math performance = Ανάλυση και σύγκριση πολύπλοκων δικτύων του εγκεφάλου σε άτομα με ή χωρίς μαθηματικό άγχος κατά την μαθηματική επεξεργασία Περίληψη   PDF
Μαρία Γρηγοριάδου
 
Διατριβές έτους 2020 Analysis of recommender system algorithms in the Movielens dataset = Analysis of recommender system algorithms in the Movielens dataset Περίληψη   PDF
Anastasia K. Foudouli
 
Διατριβές έτους 2016 Analysis of stock market crises a network theory approach Περίληψη   PDF
Michail D. Vamvakaris
 
Διατριβές έτους 2016 Applications of terrestrial laser scanning technology in structural geology Περίληψη   PDF
Ioannis Karamitros
 
Διατριβές έτους 2020 Atmospheric dispersion of particles and their chemical and mineralogical analysis in the greater area of Thessaloniki = Ατμοσφαιρική διασπορά σωματιδίων και χημική, ορυκτολογική ανάλυση τους στην ευθύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Περίληψη   PDF
Panagiotis S. Kollias
 
Διατριβές έτους 2020 Basic Mud Logging and Mud Properties. Περίληψη   PDF
Νικόλαος Α. Αστεριάδης
 
Διατριβές έτους 2019 Brain Networks during audiovisual speech (a)synchronies = Εγκεφαλικά δίκτυα στην χρονική (α)συμφωνία του οπτικοακουστικού λόγου. Περίληψη   PDF
Nikolas Chalas
 
Διατριβές έτους 2017 Causality networks using information measures on non-stationary time series with application to finance. = Δίκτυα αιτιότητας με μέτρα πληροφορίας σε μη-στάσιμες χρονοσειρές με εφαρμογή στα χρηματοοικονομικά. Περίληψη   PDF
Marios Gravanis
 
Διατριβές έτους 2017 Chemistry of crudeoil-The role of chromatographic and spectroscopic techniques and speciation of N- and O- containing compounds in heavy distillates Περίληψη   PDF
Christina Tserkezidou
 
Διατριβές έτους 2022 Clastic depositional environments in the area of Kassandra-Thermaikos Gulf, northern Greece = Κλαστικά αποθετικά περιβάλλοντα στη περιοχή Κασσάνδρας - Θερμαϊκού κόλπου, βόρεια Ελλάδα Περίληψη   PDF
Niki Marina Spyridon Rokana
 
Διατριβές έτους 2021 Climate responses due to anthropogenic aerosols radiative forcing = Κλιματική απόκριση λόγω εξαναγκασμού του ισοζυγίου ακτινοβολίας από ανθρωπογενή αεροζόλ. Περίληψη   PDF
Alkiviadis Theologos Kalisoras
 
Διατριβές έτους 2017 Comparative analysis of outer and inner skull morphology between Paradolichopithecus/Procynocephalus and Cercopithecines Περίληψη   PDF
Zoi Kynigopoulou
 
Διατριβές έτους 2019 Comparative study of classical and quantum engineering learning algorithms. = Συγκριτική μελέτη κλασικών και κβαντικών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Περίληψη   PDF
George Balas
 
Διατριβές έτους 2017 Conditional entropy retrieval based model in patient-carer scenarios and attitude change: potential uses with affective assistant chatbots Περίληψη   PDF
Meropi Pavlidou
 
Διατριβές έτους 2015 Contemporary coastline changes and flood susceptibility assesment of Kassandra peninsula, Halkidiki, using remote sensing and GIS = Πρόσφατες μεταβολές της ακτογραμμής και εκτίμηση της πλυμμυρικής επιδεκτικότητας της χερσονήσου Κασσάνδρας, Χαλκιδικής, με Περίληψη
Βασιλική Καφήρα
 
Διατριβές έτους 2015 Contemporary coastline changes and flood susceptibility assesment of Kassandra peninsula, Halkidiki, using remote sensing and GIS = Πρόσφατες μεταβολές της ακτογραμμής και εκτίμηση της πλυμμυρικής επιδεκτικότητας της χερσονήσου Κασσάνδρας, Χαλκιδικής, με Περίληψη   PDF
Βασιλική Καφήρα
 
1 - 25 από 1895 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>