Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιολόγηση σχέσεων υπολογισμού μεγεθών από τις καταγραφές του Ε.Ε.Δ.Σ. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Π. Παπαδόπουλος
 
Διατριβές έτους 2016 Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών για την εκτίμηση ευστάθειας τεχνητών ορυγμάτων κατά μήκος του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Α.Ε : "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα". Εφαρμογή σε επιλεγμένα τεχνητά ορύγματα. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Β. Μακαρίδης
 
Διατριβές έτους 2014 Αξιολόγηση της γεωλογικής καταλληλότητας των γεωλογικών σχηματισμών κατά μήκος της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή δήμου Πέρδικα, περιφέρειας Ηπείρου Περίληψη   PDF
Χρήστος Α. Κοϊος
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιολόγηση της διαγένεσης εντός ταμιευτήρων υδρογονανθράκων από την θαλάσσα περιοχή του Β. Αιγαίου. = Evaluation of diagenesis in hydrocarbon reservoirs in the marine region of North Aegean. Περίληψη   PDF
Αναστάσιος Νικήτας
 
Διατριβές έτους 2022 Αξιολόγηση της επικινδυνότητας βραχοκαταπτώσεων με χρήση νέων τεχνολογιών (uav) = Rockfall risk assessment using new technologies (uav). Περίληψη   PDF
Κοσμάς Μάρκος Κωστόπουλος
 
Διατριβές έτους 2020 Αξιολόγηση του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας μέσω αυτολήψης υλικού προς μοριακή ανάλυση HPV DNA και βιοδεικτών = Assessment of screening of cervical cancer by self-collected samples to molecular analysis of HPV DNA and biomarkers. Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Διονύσιος Κιτσαντάς
 
Διατριβές έτους 2019 Αξιολόγηση των μέτρων συνδεσιμότητας δικτύων σε ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα = Τhe evaluation of connectivity measures in electroencephalograms. Περίληψη   PDF
Νικολέτα Πέτρος Μεταξοπούλου
 
Διατριβές έτους 2016 Αξιολόγηση των ρηχών γεωθερμικών πόρων στη Σαντορίνη, με βάση νέα δεδομένα θερμομέτρησης Περίληψη   PDF
Ελισάβετ Θ. Νικολαίδου
 
Διατριβές έτους 2021 Αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών παραμέτρων εκδήλωσης εδαφικής ροής στην περιοχή Περιβόλι Γρεβενών και διερεύνηση του μηχανισμού της = Evaluation of the geotechnical parameters of a mudflow and the investigation of its mechanism in the area Perivoli, Grevena area. Περίληψη   PDF
Πηνελόπη Σωτήριος Σωτηρίου
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιολόγιση επιδεκτικότητας σε ρευστοποίηση των εδαφικών σχηματισμών στην περιοχή λεκάνης Αξιού. = Assesment of liquefaction susceptibility of the deposits of the Axios basin. Περίληψη   PDF
Ναταλία Παπαπέτρου
 
Διατριβές έτους 2022 Αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων παρατήρησης της Γης για την γεωλογική και περιβαλλοντική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του ελληνικού γραφείου Esero και του προγράμματος Copernicus = Exploration of online Earth observation data processing platforms for geological and environmental secondary education in the framework of the Greek ESERO and the Copernicus Programme. Περίληψη   PDF
Φανή Χρήστος Βάρφη
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας με την χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας - Παραδείγματα απ'τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα. = Exploitation of shallow geothermal energy with the use of geothermal heat pumps - Examples of North and Western Greece. Περίληψη   PDF
Θεόδωρος Σαββίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων του GLOBAL PRECIPITATION MEASUREMENT για τη μελέτη καταιγιδορόρων συστημάτων. Use of GLOBAL PRECIPITATION MEASUREMENT satellite data for the study of convective systems Περίληψη   PDF
Δημήτριος Μητρόπουλος
 
Διατριβές έτους 2020 Αξιοποίηση των θερμών νερών στις μονάδες λουτροθεραπείας Σιδηροκάστρου και Άγκιστρου του Δήμου Σιντικής = Use of thermal watrs at the balneotherapy facilities in Sidirokastro and Agkistro (Municipality of Sintiki). Περίληψη   PDF
Δέσποινα Σ. Χρονίδου
 
Διατριβές έτους 2020 Αξιοποίηση των θερμών νερών στις μοναδες λουτροθεραπείας ΣΙδηροκάστρου και γξιστρου του Δήμου Σιντικής = Use of thermal waters at the balneotherapy facilitiew of Sidirokastro and Agkistro (Municipality of Sintiki). Περίληψη   PDF
Δέσποινα Στέφανος Χρονίδου
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιοποίηση των συστημάτων πληροφοριών στην ιατρική γεωλογία = Utilization of geographic information systems in medical geology Περίληψη   PDF
Δήμητρα Παράσχου
 
Διατριβές έτους 2007 Αξιοποίηση υπόγειου νερού και διακύμανση της στάθμης στην περιοχή πηγών Αγύιας Χανίων Περίληψη   PDF
Παντελής Ι. Σαλούστρος
 
Διατριβές έτους 2018 Απεικόνιση των υπόγειων αγωγών (QANAT) της Ευρωπού Κιλκίς με γεωφυσικές μεθόδους. = Direction of Qanat System in Evropos, Kilkis by Geophysical Methods Περίληψη   PDF
Ιωάννα Καφετζή
 
Διατριβές έτους 2017 Αποθέματα στερεών καυσίμων στον Ελληνικό χώρο και η ενεργειακή τους απόδοση Περίληψη   PDF
Νικόλαος Σαχίνης
 
Διατριβές έτους 2017 Αποθέματα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο Περίληψη   PDF
Δήμητρα Μπέλλιου
 
Διατριβές έτους 2019 Απόθεση μετάλλων σε σύγχρονα ενεργά υδροθερμικά συστήματα του Νοτίου Αιγαίου στην Ελλάδα = Metal deposition in active hydrothermal systems of South Aegean in Greece. Περίληψη   PDF
Θεόδωρος Μεταλλείδης
 
Διατριβές έτους 2008 Αποθετικά περιβάλλοντα σε ποτάμια συστήματα Περίληψη   PDF
Δημήτρης Γεωργίου
 
Διατριβές έτους 2017 Αποθήκευση CO2 σε υπόγειους ταμιευτήρες σαν μέσο για την απομείωση των ανθρωπογενώς παραγόμενων αερίων θερμοκηπίου. Περίληψη   PDF
Δημήτριος-Μάριος Αμβράζης
 
Διατριβές έτους 2008 Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων κοινότητας Φιλιππαίων – Νομού Γρεβενών. Περίληψη   PDF
Χρήστος Αυγερός
 
Διατριβές έτους 2015 Απολιθωμένα βοώδη του Βιλλαφράγκου της λεκάνης Καστοριάς-Γρεβενών: Περιγραφική ανάλυση και ταξινόμηση των δειγμάτων των θέσεων Αλιάκμονας και Λιβακός Περίληψη
Νικόλαος Μ. Μαυρομμάτης
 
226 - 250 από 1895 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>