Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2016 Εντοπισμός και αξιολόγηση κατολισθητικών φαινομένων στα Γρεβενά = Localization and assessment of landslide phanomena in Grevena Περίληψη   PDF
Έλλη Ελευθεριάδη
 
Διατριβές έτους 2014 Εντοπισμός παλαιάς ακτογραμμής Θεσσαλονίκης με την εφαρμογή της γεωηλεκτρικής τομογραφίας Περίληψη   PDF
Ευτυχία Μπαζάκου, Ελευθερία Ρελάκη
 
Διατριβές έτους 2015 Εντοπισμός υφάλμυρων υδροφορέων στην περιοχή του Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης με την εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων=Saline aquifers detection by the use of geophysical methods. Case study in Agios Athanasios Thessaloniki Περίληψη   PDF
Μαριάννα Μενδρινού
 
Διατριβές έτους 2016 Επεξεργασία αερομαγνητικών δεδομένων στη περιοχή της λεκάνης Νέστου - Ξάνθης (περιορισμός χρονικής δέσμευσης) Περίληψη   PDF
Βασίλειος Γ. Αντωνιάδης
 
Διατριβές έτους 2017 Επεξεργασία επιταχυνσιογραφημάτων και απόσβεση της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης στον Ελλαδικό χώρο Περίληψη   PDF
Μαρίνα Τσιαντούκα
 
Διατριβές έτους 2017 Επεξεργασία Φυσικού αερίου Περίληψη   PDF
Ιωάννα Ξανθοπούλου
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος " CEOGIS-FLOODS" για την μελέτη πλημμυρών στην Ελλάδα με GIS και δεδομένα παρατήρησης της γης από το διάστημα. Περίληψη   PDF
Αλέξανδρς Ν. Μηχανικός
 
Διατριβές έτους 2015 Επιλογή Θέσης για την κατασκευή φράγματος στη λεκάνη της γαλάτιστας με υδρογεωλογικά κριτήρια Περίληψη
Ματθαίος Μπάννενμπεργκ
 
Διατριβές έτους 2015 Επιλογή Θέσης για την κατασκευή φράγματος στη λεκάνη της γαλάτιστας με υδρογεωλογικά κριτήρια Περίληψη   PDF
Ματθαίος Μπάννενμπεργκ
 
Διατριβές έτους 2017 Επιλογή κόμβων διαφημιστικής προώθησης σε κοινωνικά δίκτυα με εξωτερικότητες Περίληψη   PDF
Δημήτριος Μ. Παπαδόπουλος
 
Διατριβές έτους 2015 Επισκόπηση των τεχνικών απο το στάδιο ης αναζήτησης μέχρι το στάδιο της παραγωγής υδρογονανθράκων Περίληψη
Παρασκευή-Ελπίδα Α. Ντώντη
 
Διατριβές έτους 2015 Επισκόπηση των τεχνικών απο το στάδιο ης αναζήτησης μέχρι το στάδιο της παραγωγής υδρογονανθράκων Περίληψη   PDF
Παρασκευή-Ελπίδα Α. Ντώντη
 
Διατριβές έτους 2017 Επισκόπιση των πιθανών Πετρελαϊκών συστημάτων της Ιονίας ζώνης Δυτικής Ελλάδας Περίληψη   PDF
Ιωάννα-Ειρήνη Παντελή
 
Διατριβές έτους 2015 Εργαστηριακή προσομοίωση των συνθηκών διάτμησης εδαφών σε ακόρεστες συνθήκες Περίληψη   PDF
Βάιος Χ. Βλάχος
 
Διατριβές έτους 2014 Έρευνα επί της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς μαργαϊκών σχηματισμών σε περιβάλλον μεγάλων επιφανειακών εκσκαφών. Το παράδειγμα του οικισμού Μαυροπηγής στην Πτολεμαϊδα Περίληψη   PDF
Μαρία Γολιδοπούλου
 
Διατριβές έτους 2015 Εύρεση χημικού τύπου και χημική ταξινόμηση των μαρμαρυγιών των κρυσταλλικών ασβεστόλιθων Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας = Chemical formula and classification of the micas from Agios Panteleimonas crystalline limestones, Florina, Greece Περίληψη
Μάρκος Ιωαννίδης
 
Διατριβές έτους 2015 Εύρεση χημικού τύπου και χημική ταξινόμηση των μαρμαρυγιών των κρυσταλλικών ασβεστόλιθων Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας = Chemical formula and classification of the micas from Agios Panteleimonas crystalline limestones, Florina, Greece Περίληψη   PDF
Μάρκος Ιωαννίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Ευστάθεια γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου συναρτήσει γεωλογικών παραμέτρων Περίληψη   PDF
Παρασκευή Ξανθοπούλου
 
Διατριβές έτους 2014 Εφαρμογές και περιορισμοί στην εκτίμηση του Γεωλογκού δείκτη αντοχής GSI μέσω αριθμητικών παραμέτρων. Λεύκωμα γεωτεχνικής ταξινόμησης GSI σε πετρώματα του Ελληνικού χώρου Περίληψη   PDF
Ιωάννης Κουβάτσης
 
Διατριβές έτους 2016 Εφαρμογές της μεθόδου της ηλεκτρικής τομογραφίας στην μελέτη χώρων απόθεσης απορριμμάτων Περίληψη   PDF
Χρήστος Τρανίδης
 
Διατριβές έτους 2016 Εφαρμογή γεωηλεκτρικών και σεισμικών μεθόδων ως εργαλείο στη γεωτεχνική προσομοίωση ρωγματώσεων στο Δ.Δ. Βαλτονερών (Δ. Αμυνταίου, Φλώρινας) Περίληψη   PDF
Ευτυχία Αβραάμ Αβραμίδου
 
Διατριβές έτους 2014 Εφαρμογή Ηλεκτρικής τομογραφίας για εντοπισμό υδροφορίας στο Κοκκινοχώρι Ν. Καβάλας Περίληψη   PDF
Άννα Τζόγια
 
Διατριβές έτους 2018 Εφαρμογή ηλεκτρικής τομογραφίας σε αστικό περιβάλλον. = Application of Electrical Resistivity Tomography (ERT) in the Urban Environment. Περίληψη   PDF
Βασίλειος Χριστοφίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Εφαρμογή ηλεκτρικής τομογραφίας στον εντοπισμό εγκοίλων στον άργιλο Κοζάνης Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Δοδόπουλος
 
Διατριβές έτους 2016 Εφαρμογή μεθόδων παρεμβολής στις λεκάνες απορροής του κάτω ρου του ανθεμούντα και του Γαλλικού ποταμού Περίληψη   PDF
Σωτήριος Π. Μποντζίδης
 
226 - 250 από 630 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>