Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2014 Αρχαιομαγνητική μελέτη από την Σωστική αρχαιολογική ανασκαφή της οδού Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης Περίληψη   PDF
Γεώργιος Α. Νικολαϊδης
 
Διατριβές έτους 2019 Αρχαιομαγνητική μελέτη κλιβάνου από την Ιερισσό Χαλκιδικής = Archaeomagnetic study of a ceramic kiln from Ierissos Chalkidiki Περίληψη   PDF
Ευφροσύνη Βατή
 
Διατριβές έτους 2022 Αρχαιομαγνητική μελέτη νεολιθικού κλιβάνου στη Μαγούλα "Ίμβρου Πηγάδι" (Νέο Μοναστήρο) = Archaeomagn;etic study oa a neolithic ceramic kiln from Magoula “Imbrou Pigadi” (Neo Monastiri). Περίληψη   PDF
Ειρήνη Βασίλειος Χατζηαναγνώστου
 
Διατριβές έτους 2016 Αρχαιομαγνητική μελέτη σε Βυζαντινούς κλιβάνους του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης (ανασκαφή Μετρό) Περίληψη   PDF
Δημήτριος Π. Χινης
 
Διατριβές έτους 2010 Αρχαιομαγνητική μελέτη σε κλιβάνους του Πολύμυλου (Κοζάνη) Περίληψη   PDF
Νικόλαος Ιωαννίδης
 
Διατριβές έτους 2008 Αρχαιομετρική μελέτη λίθινων αρχαιολογικών μνημείων από το ∆ίον Πιερίας. Περίληψη   PDF
Ελένη Παπανικολάου
 
Διατριβές έτους 2008 Αρχαιομετρική μελέτη λίθινων αρχαιολογικών μνημείων από το ∆ίον Πιερίας. Περίληψη   PDF
Ελένη Παπανικολάου
 
Διατριβές έτους 2022 Αστική γεωλογία και τεκτονική δομή στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης : εκτίμηση σεισμικής επικυνδυνότητας με γεωλογίκα δεδομένα (μεταδδιδακτορική έρευνα) = Urban and structural geology in the metropolitan area of Thessaloniki : seismic hazzard assesment using geological data (Post-doc Research). Περίληψη   PDF
Άννα Σ. Ζερβοπούλου
 
Διατριβές έτους 2021 Αστροφυλλίτης: δομή, ορυκτοχημεία και εμφάνιση = Astrophyllite: Structure, mineral chemistry and occurence. Περίληψη   PDF
Αλεξάνδρα Αλέξανδρος Μουρατίδου
 
Διατριβές έτους 2022 Αφαλάτωση υφάλμυρων νερών με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: υφιστάμενη κατάσταση - προοπτικές = Desalination of brackish water using Renewable Energy Sources: Existing situation - Perspectives. Περίληψη   PDF
Ιουλία Νικόλαος Καρανικόλα
 
Διατριβές έτους 2007 Βαθμολόγηση Αναλογικών Μετρήσεων του Σεισμολογικού Σταθμού Μετσόβου Περίληψη   PDF
Ελένη Τέζα
 
Διατριβές έτους 2018 Βαρέα μέταλλα στις ιπτάμενες τέφρες των Ελληνικών Ατμοηλεκτρικών Σταθμών. = Heavy metals in the fly ashes from Greek power plants. Περίληψη   PDF
Φωτεινή Π. Καζάκου
 
Διατριβές έτους 2011 Βαρομετρικά χαμηλά με χαρακτηριστικά τροπικών κυκλώνων στη Μεσόγειο Περίληψη   PDF
Παναγιώτα Βενετσάνου
 
Διατριβές έτους 2019 Βασικά στοιχεία γεμολογίας και ανάλυση δειγμάτων αχάτη και μπροχαντίτη από την περιοχή Ξάμθης-Αλεξανδρούπολης = Basic gemological concepts and analysis of agate and brochantite samples from the region of Xanthi-Alexandroupoli. Περίληψη   PDF
Μαρία Νικοπούλου
 
Διατριβές έτους 2005 Βασικές μέθοδοι πολυπαραγοντικής ανάλυσης. Παραδείγματα σε δεδομένα παλαιοντολογίας θηλαστικών Περίληψη   PDF
Ιωάννης Σαρρής
 
Διατριβές έτους 2019 Βελτιστοποίηση Γεωτρητικών Ρευστών με Ενσωμάτωση Νανοσωματιδίων. Περίληψη   PDF
Αλεξάνδρα Καλδέλη - Κέρου
 
Διατριβές έτους 2016 Βελτιστοποίηση μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας στο πλαίσιο εφαρμογής της διαχρονικής παρακολούθησης φαινομένων Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Τσακιρμπαλόγλου
 
Διατριβές έτους 2019 Βελτιστοποίηση της αναπαράστασης των διεργασιών του οριακού στρώματος σε αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού = Optimization of representation of boundary layer processes in a numerical weather prediction model. Περίληψη   PDF
Φωτεινή Α. Αθανασίου
 
Διατριβές έτους 2017 Βελτιστοποίηση του δείκτη Drastic για την εκτίμηση της τρωτόττηας στην εξωτερική ρύπανση με στατιστικές μεθόδους: εφαρμογή στον υδροφορέα της λεκάνης της Φλώρινας Περίληψη   PDF
Πασχαλιά Δ. Μανδράλη
 
Διατριβές έτους 2005 Βελτιστοποίση του πολτού διάτρησης στις γεωτρήσεις. Μετρήσεις διάφορων παραμέτρων στις παραγωγικές γεωτρήσεις Ν. Ρυσίου και Κυμίνων Θεσσαλονίκης. Περίληψη   PDF
Ιωάννης Βλαμίδης
 
Διατριβές έτους 2014 Βελτίωση της ευστάθειας του πρανούς στην κατσκήνωση της χριστιανικής αδελφότητας "Ελπίς" στα Άνω Πορόια Ν. Σερρών Περίληψη   PDF
Λαμπρινή Δημητράκη
 
Διατριβές έτους 2006 Βενθονικά τρηματοφόρα του κατώτατου πλειστόκαινου, της νήσου Ζακύνθου (Τομή "Σεληνιακό τοπίο") Περίληψη   PDF
Κυριακή Σπανακάκη
 
Διατριβές έτους 2017 Βιβλιογραφική επισκόπιση της επικινδυνότητας εκδήλωσης κατολισθήσεων Περίληψη   PDF
Γεώργιος Σ. Σπανός
 
Διατριβές έτους 2017 Βιογραφική διερεύνηση εκπαίδευσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας: συγκριτική δικτυακή ανάλυση βιγραφικών διαδρομών στα πεδία Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού, ευρύτερου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Περίληψη   PDF
Λεονόρα Ντερβίση
 
Διατριβές έτους 2019 Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα της Κύπρου = Industrial minerals and rocks of Cyprus Περίληψη   PDF
Αυγερινός Χαράλαμπος Πιτσιλλής
 
226 - 250 από 1719 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>