Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2007 Βαθμολόγηση Αναλογικών Μετρήσεων του Σεισμολογικού Σταθμού Μετσόβου Περίληψη   PDF
Ελένη Τέζα
 
Διατριβές έτους 2018 Βαρέα μέταλλα στις ιπτάμενες τέφρες των Ελληνικών Ατμοηλεκτρικών Σταθμών. = Heavy metals in the fly ashes from Greek power plants. Περίληψη   PDF
Φωτεινή Π. Καζάκου
 
Διατριβές έτους 2011 Βαρομετρικά χαμηλά με χαρακτηριστικά τροπικών κυκλώνων στη Μεσόγειο Περίληψη   PDF
Παναγιώτα Βενετσάνου
 
Διατριβές έτους 2019 Βασικά στοιχεία γεμολογίας και ανάλυση δειγμάτων αχάτη και μπροχαντίτη από την περιοχή Ξάμθης-Αλεξανδρούπολης = Basic gemological concepts and analysis of agate and brochantite samples from the region of Xanthi-Alexandroupoli. Περίληψη   PDF
Μαρία Νικοπούλου
 
Διατριβές έτους 2005 Βασικές μέθοδοι πολυπαραγοντικής ανάλυσης. Παραδείγματα σε δεδομένα παλαιοντολογίας θηλαστικών Περίληψη   PDF
Ιωάννης Σαρρής
 
Διατριβές έτους 2019 Βελτιστοποίηση Γεωτρητικών Ρευστών με Ενσωμάτωση Νανοσωματιδίων. Περίληψη   PDF
Αλεξάνδρα Καλδέλη - Κέρου
 
Διατριβές έτους 2016 Βελτιστοποίηση μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας στο πλαίσιο εφαρμογής της διαχρονικής παρακολούθησης φαινομένων Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Τσακιρμπαλόγλου
 
Διατριβές έτους 2019 Βελτιστοποίηση της αναπαράστασης των διεργασιών του οριακού στρώματος σε αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού = Optimization of representation of boundary layer processes in a numerical weather prediction model. Περίληψη   PDF
Φωτεινή Α. Αθανασίου
 
Διατριβές έτους 2017 Βελτιστοποίηση του δείκτη Drastic για την εκτίμηση της τρωτόττηας στην εξωτερική ρύπανση με στατιστικές μεθόδους: εφαρμογή στον υδροφορέα της λεκάνης της Φλώρινας Περίληψη   PDF
Πασχαλιά Δ. Μανδράλη
 
Διατριβές έτους 2005 Βελτιστοποίση του πολτού διάτρησης στις γεωτρήσεις. Μετρήσεις διάφορων παραμέτρων στις παραγωγικές γεωτρήσεις Ν. Ρυσίου και Κυμίνων Θεσσαλονίκης. Περίληψη   PDF
Ιωάννης Βλαμίδης
 
Διατριβές έτους 2014 Βελτίωση της ευστάθειας του πρανούς στην κατσκήνωση της χριστιανικής αδελφότητας "Ελπίς" στα Άνω Πορόια Ν. Σερρών Περίληψη   PDF
Λαμπρινή Δημητράκη
 
Διατριβές έτους 2006 Βενθονικά τρηματοφόρα του κατώτατου πλειστόκαινου, της νήσου Ζακύνθου (Τομή "Σεληνιακό τοπίο") Περίληψη   PDF
Κυριακή Σπανακάκη
 
Διατριβές έτους 2017 Βιβλιογραφική επισκόπιση της επικινδυνότητας εκδήλωσης κατολισθήσεων Περίληψη   PDF
Γεώργιος Σ. Σπανός
 
Διατριβές έτους 2017 Βιογραφική διερεύνηση εκπαίδευσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας: συγκριτική δικτυακή ανάλυση βιγραφικών διαδρομών στα πεδία Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού, ευρύτερου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Περίληψη   PDF
Λεονόρα Ντερβίση
 
Διατριβές έτους 2019 Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα της Κύπρου = Industrial minerals and rocks of Cyprus Περίληψη   PDF
Αυγερινός Χαράλαμπος Πιτσιλλής
 
Διατριβές έτους 2009 Βιομηχανικά ορυκτά της Μήλου και εφαρμογές τους στο περιβάλλον Περίληψη   PDF
Δόμνα Ρουσίδου
 
Διατριβές έτους 2023 Βιοορυκτολογία και Βιοορυκτά = Biomineralogy and Biominerals. Περίληψη   PDF
Ελένη Ιωάννης Παπαδοπούλου
 
Διατριβές έτους 2018 Βιοτίτες σε Α- και Ι-τύπου γρανιτικά πετρώματα. = Biotites in A- and I-type granitic rock. Περίληψη   PDF
Άννα-Μαρία Λασκαρίδου
 
Διατριβές έτους 2009 Βόριο, σίδηρος, αρσενικό και μαγγάνιο στα υπόγεια νερά Περίληψη   PDF
Κυριάκος Χαριζάνης, Κωνσταντίνος Κωσταρέλας
 
Διατριβές έτους 2021 Βροχή- Τρόποι σχηματισμού ένταση και διάρκεια στον Ελληνικό χώρο = Rain- How rain forms intensity and duration in Greece. Περίληψη   PDF
Τιμολέων Γεώργιος Καλλέας
 
Διατριβές έτους 2023 Βωξίτες της Ελλάδος Περίληψη   PDF
Ουρανία Κυριάκος Κοκτσίδου
 
Διατριβές έτους 2023 Βωξίτης και Αργίλιο: Ελληνικά κοιτάσματα, παραγωγή και διεθνής κατάσταση = Bauxite and alumina: Greek ore deposits, production, and worlwide status. Περίληψη   PDF
Αριστοτέλης Βασίλειος Πεκρίδης
 
Διατριβές έτους 2004 Γένεση γρανιτικών μαγμάτων από τήξη αμφιβολιτών Περίληψη   PDF
Αθηνά Φραντζανά
 
Διατριβές έτους 2021 Γένεση λοβόμορφων, Αλπικού τύπου κοιτασμάτων χρωμίτη σε οφιολιθικά συμπλέγματα = The genesis of podiform, Alpine type chromite deposits in ophiolite complexes. Περίληψη   PDF
Άρτεμη Γεώργιος Αντωνίου
 
Διατριβές έτους 2023 Γένεση των κοιτασμάτων παλυγκορσκίτη – σμεκτίτη στην ευρύτερη περιοχή Γρεβενών Κοζάνης = Genesis of the palygorskite-smectite deposits in the wider area of Grevena-Kozani. Περίληψη   PDF
Χριστίνα Ιωάννης Μυτιγλάκη
 
276 - 300 από 1895 Στοιχεία << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>