Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2020 Olimpi mud volcanoes sedimentary records (Hellenic arc): geochemical and micropaleontological characterization = Ιζηματολογική καταγραφή του πεδίου λασποηφαιστείων Olimpi (Ελληνικό Τόξο): γεωχημικός και μικροπαλαιοντολογικός χαρακτηρισμός. Περίληψη   PDF
Nikitas P. Anastasios
 
Διατριβές έτους 2020 Ore Types, Tectonic Control, and Fluid Inclusions of the Olympias Au-Ag-Pb-Zn Polymetallic Carbonate Replacement Deposit, Chalkidiki, N. Greece = Τύποι μεταλλοφορίας, τεκτονική και μελέτη ρευστών εγκλεισμάτων του πολυμεταλλικού κοιτάσματος αντικατάστασης Au-Ag-Pb-Zn της Ολυμπιάδας, Χαλκιδική, Β. Ελλάδα Περίληψη   PDF
Christos G. Giapis
 
Διατριβές έτους 2023 Palaeoceonographic study of the Epidaurus basin during the last 1500 years: an organic biochemical approach = Παλαιοωκεανογραφική μελέτη της λεκάνης της Επιδαύρου τα τελευταία 1500 χρόνια μέσω οργανικών βιοδεικτών. Περίληψη   PDF
Maria-Sofia Nikolaos Kapiri,
 
Διατριβές έτους 2021 Palaeoenvironmental study of Holocene sediments from the coastal plain of Piraeus (Attica, Greece) based on ostracod assemblages = Παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη των ολοκαινικών ιζημάτων της παράκτιας περιοχής του Πειραιά (Αττική, Ελλάδα) μέσω των πανίδων των οστρακωδών. Περίληψη   PDF
Sofia Cheilaris
 
Διατριβές έτους 2022 Paleoenvironmental evolution of the eastern Thermaikos Gulf based on shallow core data from the Epanomi area = Παλαιοπεριβαλλοντική εξέλιξη του ανατολικού Θερμαϊκού κόλπου με βάση δεδομένα ρηχής γεώτρησης από την περιοχή της Επανωμής. Περίληψη   PDF
Efi Athanasios Tzelepi
 
Διατριβές έτους 2018 Paleoenvironmental recostruction of the gulf of Elefsina during Holocene, based on Macrofaunal analysis = Παλαιοπεριβαλλοντική ανασύσταση του κόλπου της Ελευσίνας βάσει της μακροπανίδας κατά το Ολόκαινο Περίληψη   PDF
Nikolaos Mavrommatis
 
Διατριβές έτους 2007 Permanent scatterers for landslipe displacement monitoring Περίληψη   PDF
Chysanthi Polizoni
 
Διατριβές έτους 2019 Play-based exploration and common risk segment analysis of the main Cenozoic plays in the Noerwgian North Sea Περίληψη   PDF
Alexandros T. Papadopoulos
 
Διατριβές έτους 2023 Pleistocene continental gastropods from the sedimentary basin of Sousaki Ag. Theodoroi, Greece = Ηεπιρωτικά γεστεροποδα του κατώτερου Πλειστοκαίνου από την ιζηματογενή λεκάνη του Σουσακίου Αγ. Θεόδωροι, Ελλάδα. Περίληψη   PDF
Dimitris, Odeseus Protopapas,
 
Διατριβές έτους 2023 Preliminary assesment of thermal maturity trends of source rocks in the internal Ionian zone at Epirus area, Western Greece, by applying routine and advanced geochemical methods = Αρχική εκτίμιση των τασεων της θερμικής ωριμότητας των μητρικών πετρωμάτων στην εσωτερική Ιόνια ζώνη στην περιοχή της Ηπείρου, στη Δυτική Ελλάδα, Εφαρμόζοντας κλασθκές και προχωρημένες γεωχημικές μεθόδους . Περίληψη   PDF
Chrysi-Styliani Mariow Tsopoulou
 
Διατριβές έτους 2023 Processing and Interpretation of Seismic Profiles with the Use of Paradigm Software = Επεξεργασία και ερμηνεία σεισμικών τομών με τη χρήση του λογισμικού Paradigm. Περίληψη   PDF
Melina Dirithea Christos Gkari
 
Διατριβές έτους 2017 Processing and modeling of induced polarization data Περίληψη   PDF
Aristeides Nivorlis
 
Διατριβές έτους 2021 Provide Dietary adaptations of the Early Pleistocene Gerakarou mammal community (Mygdonia Basin, Greece) = Διατροφικές προσαρμογές της κάτω πλειστοκαινικής κοινότητας θηλαστικώντης Γερακαρούς (Μυγδονία λεκάνη, Ελλάδα). Περίληψη   PDF
Evangelia Dimitrios Alifieri
 
Διατριβές έτους 2019 Quantum Contextuality and Locality = Κβαντικό Πλαίσιο και Τοπικότητα. Περίληψη   PDF
Lazaros Sarigkiolis
 
Διατριβές έτους 2019 Quantum statistics and data analysis = Κβαντική στατιστική και ανάλυση δεδομένων. Περίληψη   PDF
Anestis Konst. Kosmidis
 
Διατριβές έτους 2021 Quaternary Chiroptera (Mammalia) from Loutra Almopias Cave A (Pella, Macedonia, Greece): systematics, phylogenetic relationships, biogeography, palaeoenvironment = Τα τεταρτογενή χειρόπτερα (Θηλαστικά) του σπηλαίου Α των Λουτρών Αλμωπίας (Πέλλα, Μακεδονία, Ελλάδα) : συστηματική, φυλογενετικές σχέσεις, βιογεωγραφία, παλαιοπεριβάλλον Περίληψη   PDF
Pavlos Ilias Piskoulis
 
Διατριβές έτους 2024 REE geochemistry of Parnassos-Giona Zone Bauxites (Giona area) = Γεωχημεία σπανίων γαιών (REE) σε βωξίτες της Ζώνης Παρνασσού-Γκιώνας (περιοχή Γκιώνας). Περίληψη   PDF
Dafni Georgios Petarouda
 
Διατριβές έτους 2017 Robustnes of pollination networks and how it is affected from network topology Περίληψη   PDF
Έφη Σαραντοπούλου
 
Διατριβές έτους 2024 Ruscinian Lagomorpha from Megalo Emvolon, Thessaloniki = Ρουσίνια Lagomorpha από το Μεγάλο Έμβολο, Θεσσαλονίκης. Περίληψη   PDF
Christina Nikolaos Kalaitzi,
 
Διατριβές έτους 2019 sdfg Περίληψη
svi svi
 
Διατριβές έτους 2021 Simulation of the development of the pre-deltaic depositional strata of the Nile River in the Herodotus Basin and comparison with seismic stratigraphic data within the Exclusive Economic Zone of Cyprus = Προσομοίωση της εξέλιξης των προδελταϊκών αποθετικών ακολουθιών του Νείλου ποταμού στη λεκάνη του Ηρόδοτου και σύγκριση με σεισμικά στρωματογραφικά δεδομένα εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Περίληψη   PDF
Angelos Georgios Mousouliotis
 
Διατριβές έτους 2014 Source characteristics of earthquake along the western Hellenic arc Περίληψη   PDF
Paraskevi Io Ioannidi
 
Διατριβές έτους 2015 Source parameters of the 24 May 2014 North Aegean earthquake Περίληψη
Ευαγγελία Τσακιρούδη
 
Διατριβές έτους 2015 Source parameters of the 24 May 2014 North Aegean earthquake Περίληψη   PDF
Ευαγγελία Τσακιρούδη
 
Διατριβές έτους 2017 Special drilling chemical additives for deep drilling = Ειδικά χημικά πρόσθετα πολφού γεωτρήσεων μεγάλου βάθους Περίληψη   PDF
Sotiria Angelakaki
 
101 - 125 από 1895 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>