Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2013 Χρήση μορφομετρικών δεικτών για τον προσδιορισμό σπηλαιογενετικών διεργασιών σε σπήλαια της Β. Ελλάδος Περίληψη   PDF
Ευάγγελος Βασιλονικολος
 
Διατριβές έτους 2017 Χρήση παιγνίου ρόλων στην ανάλυση πολιτικο-διοικητικών δικτύων: εφαρμογή στο πεδίο της εκπαίδευσης τέκνων μεταναστών Περίληψη   PDF
Αχιλλέας Δουμάνης
 
Διατριβές έτους 2005 Χρήση της αβαθούς γεωθερμίας Περίληψη   PDF
Ελευθέριος Καραμάνης
 
Διατριβές έτους 2004 Χρήση της γεωχημικής και της γεωφυσικής μεθόδου στη γεωθερμική έρευνα Περίληψη
Κυριακή Μακρή
 
Διατριβές έτους 2020 Χρήση της μεθόδου της Ηλεκτρικής Τομογραφίας για την ανεύρεση πιθανού σπηλαίου σε περιοχή του Τυρνάβου = The present thesis focuses on the application of the geophysical method of Electrical Tomography in an area near the town of Tyrnavos. Περίληψη   PDF
Μιχαήλ-Άγγελος Κωνσταντίνος Χισιρίδης
 
Διατριβές έτους 2007 Χρήση των πολυφασματικών εικόνων ΤΜ στη γεωλογική-γεωμορφολογική χαρτογράφηση της ορεινής περιοχής της κεντρικής Μακεδονίας Περίληψη   PDF
Ευαγγελία Παπακώστα
 
Διατριβές έτους 2021 Χρονικά Εξαρτώμενη Σεισμικότητα στην Ιταλία = Time-Dependent Seismicity in Italy. Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος Δουλκερίδης
 
Διατριβές έτους 2008 Χρονολόγηση πετρογραφικών τύπων του πλουτωνίτη της Σιθωνίας με K-Ar σε ορυκτά. Περίληψη   PDF
Κυριακή Πιπερά
 
Διατριβές έτους 2015 Χρωματικοί Δείκτες Ανθρακικών Πετρωμάτων Περίληψη   PDF
Χριστίνα Κρικώνη
 
Διατριβές έτους 2018 Χρωστικές ορυκτές πρώτες ύλες της Κύπρου: ορυκτολογικά, χημικά και χρωματικά χαρακτηριστικά. = Natural pigments of Cyprus: Mineralogical, chemical and color characteristics. Περίληψη   PDF
Μάρκος Ν. Ιωαννίδης
 
Διατριβές έτους 2013 Χρωστικές Ουσίες. Ορυκτά-αποχρώσεις, μέθοδοι προσδιορισμού. Ένα παράδειγμα από ταφική ανασκαφή Περίληψη   PDF
Μανώλης Ιωαννίδης
 
Διατριβές έτους 2011 Χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α. στην λεκάνη του Ασωπού ποταμού, του Νομού Κορινθίας, με την Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Περίληψη   PDF
Σόνια Χρυσαφίδη
 
Διατριβές έτους 2020 Χωροχρονική διερεύνηση των σχέσεων βλάστησης - κλίματος στη Β. Ελλάδα με τη χρήση δεδομένων από την πλατφόρμα Google Earth Engine = Exploring long-term spatiotemporal vegetation-climate interaction in Nothern Greece using Google Earth Engine. Περίληψη   PDF
Αναστάσιος-Πέτρος Κωνσταντίνος Καζαμίας
 
Διατριβές έτους 2007 Χωροχρονική μελέτη των βροχοπτώσεων στην Δυτική Ελλάδα Περίληψη   PDF
Εμμανουήλ Καπετανικόλας
 
Διατριβές έτους 2020 Χωρο-χρονική μεταβολή της σεισμικότητας στις μεσο-ωκεάνιες ράχες = Space-time variations of seismicity of mid-ocean ridges. Περίληψη   PDF
Ελένη Νικόλαος Τέζα
 
Διατριβές έτους 2013 Ψηφιακή χαρτογράφηση της Χίου με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) Περίληψη   PDF
Γεσθημανή Κερμενίδου, Ολυμπία Τζιάβου
 
Διατριβές έτους 2005 Ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί (beach rocks) της νήσου Θάσου και χαρτογράφησή τους με γεωφυσικές ηλεκτρικές μεθόδους. Περίληψη   PDF
Δαυίδ Ψωμιάδης
 
Διατριβές έτους 2017 Ψηφιοποίηση γεωλογικού χάρτη της Κύπρου κλίμακας 1:250000 σε περιβάλλον GIS ανοιχτού κώδικα Περίληψη   PDF
Γεώργιος Χ. Σαράντης
 
Διατριβές έτους 2018 Ψηφιοποίηση και οπτικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για το φράγμα Ακροποτόμου Καβάλας σε περιβάλλον GIS Περίληψη   PDF
Χριστίνα Δημήτριος Σαββίδου
 
1701 - 1719 από 1719 Στοιχεία << < 64 65 66 67 68 69