Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2018 Γεωφυσική έρευνα στον Χ.Υ.Τ.Α. Μαυρομάχης με τη χρήση ηλεκτρικής τομογραφίας. = Geophysical survey at the sanitary area of Mardorachi by the use of the Electrical Resistivity Tomography Περίληψη   PDF
Βίκτωρ Καμνιάτσος
 
Διατριβές έτους 2014 Γεωχημεία και γένεση του γρανίτη της Δεσκάτης (Θεσσαλία) Περίληψη   PDF
Μαρία Χ. Παλαιολόγου
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Γεωχημεία πετρελαίου Περίληψη   PDF
Ειρήνη Αναστάσιος Μαλέσκα
 
Διατριβές έτους 2017 Γεωχημικά χαρακτηριστικά γρανιτικών μαγμάτων από τήξη πετρωμάτων του ηπειρωτικού φλοιού Περίληψη   PDF
Γεωργία Παπαδοπούλου
 
Διατριβές έτους 2018 Γεωχημικά χαρακτηριστικά ταμιευτήρων υδρογονανθράκων από τη θάλασσα περιοχή του Β. Αιγαίο. = geochemical characteristics of hydrocarbons reservoirs in the marine region of North Aegean. Περίληψη   PDF
Πολυξένη Προδρομίδου
 
Διατριβές έτους 2017 Γεωχημική έρευνα για την αναζήτηση Σπανίων Γαιών στο γρανίτη Παρανεστίου (Μάζα Ροδόπης) Περίληψη   PDF
Γιάνια Μιχαήλοβιτς
 
Διατριβές έτους 2018 Γεωχημική μελέτη λιγνιτών και μαργαϊκών δειγμάτων από τα ορυχεία της λεκάνης Πτολεμαϊδας - Αμυνταίο. = Geochemical study of lignite and mars samples collected from the lignite wines at the Ptolemais - Amydaio basin. Περίληψη   PDF
Σοφία Παπαδοπούλου
 
Διατριβές έτους 2014 Γεωχημική περιβαλλοντική μελέτη των επιγανειακών υδάτων στην περιοχή Πεύκων (Ρετζίκι) Θεσσαλονίκη Περίληψη   PDF
Άννα-Μαρία Μπαμπάτσικου
 
Διατριβές έτους 2015 Γεωχημική Περιβαλλοντική μελέτη των υπόγειων υδάτων από γεωτρήσεις του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης=Geochemical and environmental study of the underground water by boreholes of the Municipality of Delta in Thessaloniki, N. Greece Περίληψη   PDF
Ιωάννης Σαμαράς
 
Διατριβές έτους 2014 Δεσμευτική ικανότητα φυσικών ζεολίθων της Ν. Σάμου και πιθανές χρήσεις τους Περίληψη   PDF
Χριστίνα Μυτιγλάκη
 
Διατριβές έτους 2018 Δευτερογενής εμφάνιση φλεβών ζεολίθου σε ανδεσίτη στην περιοχή Δαδιάς Έβρου: Ορυκτολογικά και Ορυκτοχημικά χαρακτηριστικά. = Secondary occurence of zeolite vein in andesite Dadia area Evros: Minerological and mineral-chemical characteristics. Περίληψη   PDF
Παύλος Κοπαλίδης
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Δημιουργία βάσης δεδομένων ισοτοπικών αναλύσεων μολύβδου από ελληνικά κοιτάσματα = A data-base of Pb isotopes from ore mineralizations in Greece. Περίληψη   PDF
Μάριος-Αντώνιος Δ. Κουσινόβαλης
 
Διατριβές έτους 2018 Δημιουργία υποδομή γεωχωρικών δεδομένων για την ευρύτερη περιοχή Σίνδου - Καλοχωρίου. = Creation of a geospatial database for the broader area of Sindos-Kalohori in a GIS environment. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Ζαμπάζας
 
Διατριβές έτους 2016 Διαγραφίες πολφού = Mud logging Περίληψη   PDF
Σοφία Κουβουκλιανού-Υψηλάντη
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Διάδοση Ψευδών Ειδήσεων σε Μη Κατευθυνόμενα Δίκτυα = Fake News Propagation in Undirected Networks Περίληψη   PDF
Αντώνιος Α. Κωνσταντινίδης
 
Διατριβές έτους 2018 Διατρησιμότητα των πετρωμάτων κατά τη διαδικασία όρυξης γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. = Drillability of rocks in the drilling process of oil and natural gas deposits. Περίληψη   PDF
Χρυσή - Στυλιανή Τσοπούλου
 
Διατριβές έτους 2018 Διαχείριση στερεών ααπορριμμάτων και υφιστάμενη κατάσταση στη Κύπρο = Solid waste management - current situation in Cyprus Περίληψη   PDF
Μιχάλης Ανδρέας Κουμής
 
Διατριβές έτους 2016 Διαχρονικές μεταβολές της στάθμης του υπόγειου νερού στην περιοχή της Σίνδου, Ν. Θεσσαλονίκης = Changes over time in the level of ground water in the area of Sindos, Thessaloniki Περίληψη   PDF
Σεβαστή-Ηλιάνα Αναστασιάδου-Αναστασίου, Μυρτώ Δαγδηλέλη
 
Διατριβές έτους 2017 Διαχρονική ανάλυση Οικονομικών Δικτύων και Δικτύων Εμπορίου=Temporal analysis of Financial and Trade Networks Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Α. Παναγιώτου
 
Διατριβές έτους 2017 Διαχρονική μεταβλητότητα των υδρολογικών παραμέτρων και επίπτωση στα αποθέματα υπόγειου νερού σε παράκτιους υδροφορείς Περίληψη   PDF
Ελισσάβετ Γαβριηλίδου
 
Διατριβές έτους 2014 Διαχρονική παρακολούθηση με τη μέθοδο της Ηλεκτρικής Τομογραφίας στον Άχτα Δερβενίου Περίληψη   PDF
Θεμιστοκλής Βασιλείου, Δημήτριος Ζέζας
 
Διατριβές έτους 2016 Διερεύνηση βέλτιστων διατάξεων μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας μεταξύ γεωτρήσεων Περίληψη   PDF
Ηλιάνα Παπαθανασάκη
 
Διατριβές έτους 2016 Διερεύνηση γεωφυσικής δομής της περιοχής Παιδόπολης Ωραιοκάστρου, με σεισμικές και ηλεκτρικές μεθόδους γεωφυσικής διασκόπισης Περίληψη   PDF
Ευτυχία Αμανατίδου
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση μηχανοποιημένης διάνοιξης σε καρστικό περιβάλλον: Έρευνα, επιλογή μηχανήματος TBM και θέματα αντιμετώπισης καρστικών κενών=Mechanised Tunnelling in karstic environment: Engineering geological study, Tunnelling Boring Machine (TBM) selection and Περίληψη   PDF
Μαρία Ταφτσόγλου
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Διερεύνηση παλαιο οικολογικής διαφοροποίησης μεταποφίων ιπποειδών στο όριο Βαλεζίου - Τουρολίου με βάση το βαθμό ενδιαιτήματος (habitat score) = Study of palaeoecological differsification of Hipparion metapodes at the Vallesiona-Turolian boundary as inferred fron the Habitat scores. Περίληψη   PDF
Αναστασία Κατσαγώνη
 
151 - 175 από 630 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>