Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2005 Ανάλυση μορφομετρικών παραμέτρων του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Ταυρωνίτη (Νομού Χανίων) με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S). Περίληψη   PDF
Απόστολος Νικολακάκης
 
Διατριβές έτους 2022 Ανάλυση πιεζομετρίας στην περιοχή ενδιαφέροντος ΕΥΑΘ ανατολικά του ποταμού Αξιού = Water level analysis in the area of interest of EYATh east of Axios river. Περίληψη   PDF
Ελένη Χρήστος Τσιτσιλίδου
 
Διατριβές έτους 2019 Ανάλυση στατιστικής σημαντικότητας του modularity σε δίκτυα χρονοσειρών = Statistical significance of modularity measures on time series networks. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Χ. Χριστόπουλος
 
Διατριβές έτους 2019 Ανάλυση σχολικού εκφοβισμού με θεωρία Δικτύων μέσα από δειγματοληψία. Περίληψη   PDF
Νικόλαος Ε. Ρωσσόπουλος
 
Διατριβές έτους 2011 Ανάλυση της μετασεισμικής ακολουθίας του σεισμού της Σουμάτρα (29-12-2004 ,Μ=9.3) Περίληψη   PDF
Δημήτριος Μπογάς
 
Διατριβές έτους 2014 Ανάλυση της παραμόρφωσης και κινηματική της πελαγονικής ζώνης στη Βόρεια Ελλάδα = Deformation and kinematics analysis of the pelagonian zone in Northern Greece. Περίληψη   PDF
Αστέριος Β. Αυγερινάς
 
Διατριβές έτους 2021 Ανάλυση του μεσογειακού χαμηλού με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα του Νοεμβρίου 2017 = Analysis of the Mediterranean tropical-like cyclone if November 2017. Περίληψη   PDF
Λάμπρος Νικόλαος Κούτσης
 
Διατριβές έτους 2022 Ανάλυση του μεσογειακού χαμηλού με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα του Νοεμβρίου 2017 = Analysis of the Mediterranean tropical-like cyclone of November2017. Περίληψη   PDF
Λάμπρος Νικόλαος Κούτσης
 
Διατριβές έτους 2016 Ανάλυση των διεθνών εμπορικών δικτύν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα υποδείγματα βαρύτητας Περίληψη   PDF
Λίλη Ντεγίδου
 
Διατριβές έτους 2015 Ανάπτυξη αλγόριθμου ταχείας αντιστροφής γεωηλεκτικών δεδομένων Περίληψη
Ευθύμιος Καλομοίρης
 
Διατριβές έτους 2015 Ανάπτυξη αλγόριθμου ταχείας αντιστροφής γεωηλεκτικών δεδομένων Περίληψη   PDF
Ευθύμιος Καλομοίρης
 
Διατριβές έτους 2022 Ανάπτυξη διαδικασίας εφαρμογής της μεθόδου ισοζυγίου μάζας σε ταμιευτήρες πετρελαίου = Development of a workflow to apply the material balance approach in oil reservoirs. Περίληψη   PDF
Βασιλική Λουίζα Ανέστης Χριστίδη
 
Διατριβές έτους 2016 Ανάπτυξη θεματικού περιεχομένου για διαδραστικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης στις γεωεπιστήμες Περίληψη   PDF
Αναστασία-Ειρήνη Μπουγέλη
 
Διατριβές έτους 2017 Ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών αξιολόγησης τοπίου σε περιβάλλον GIS για το Νομό Καβάλας Περίληψη   PDF
Ελένη Παπακώστα
 
Διατριβές έτους 2019 Ανασκόπηση των ακραίων φαινομένων θερμοκρασιών στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο = Review of the extreme temperature phenomena in Grees and the Mediterranean. Περίληψη   PDF
Ελένη Νάτση
 
Διατριβές έτους 2020 Ανασκόπηση των ιπποπόταμων της Ευρώπης, της Ελλάδας και της Κύπρου = Revision of the Hippopotamus of Europe, Greece and Cyprus. Περίληψη   PDF
Μαρία Απόστολος Συμεωνίδου
 
Διατριβές έτους 2020 Ανασκόπηση των τραβερτινικών σπηλαίων με έμφαση στην παγκόσμια κατανομή και τις διεργασίες δημιουργίας τους = Overview of travertine caves with emphasis on their global distribution and processes of development Περίληψη   PDF
Πηγή Θεόδωρος Αργυριάδου
 
Διατριβές έτους 2020 Ανατομία και προοπτικές του ελληνικού κλάδου των βιομηχανικών ορυκτών και πετρομάτων = Analysis and prospects of greek industrial mineral and rocks. Περίληψη   PDF
Αποστολία Δημήτριος Χατζηβρέττα
 
Διατριβές έτους 2021 Ανατομία και προοπτικές του ελληνικού κλάδου των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων : γύψος = Anatomy and prospects of the greek industrial sector of minerals and rocks: gypsum. Περίληψη   PDF
Χιονάτη Γεώργιος Πιττίρη
 
Διατριβές έτους 2022 Ανατομία και προοπτικές του Ελληνικού κλάδου των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων: Περλίτης = Anatomy and prospects of the greek industrial minerals and rocks: Perlite. Περίληψη   PDF
Λάζαρος Γεώργιος Χαριτόπουλος
 
Διατριβές έτους 2010 Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο ρου του χειμάρρου Γράμμου, στην περιοχή του ριπιδίου του Δήμου Κύρρου, Νομού Πέλλας Περίληψη   PDF
Μαρία Καρύπη
 
Διατριβές έτους 2020 Ανιχνεύοντας το όριο μειόκαινου - πλειόκενου στη λεκάνη του Στρυμόναβάσει των βενθονικών τρηματοφόρων = Tracing the miocene-pliocene bountary in Stymon basin based on benthanic foraminifera. Περίληψη   PDF
Νικόλαος Οδυσσέας Θεοχαρίδης
 
Διατριβές έτους 2020 Ανιχνευση της κλιματικήξς αλλαγής σε χρονοσειρ; θερμοκρασίας και βροχόπτωσης από επιλεγμένες πόλεις = Detection of climate change in time series of temperature and rainfall in selection European cities. Περίληψη   PDF
Μιχαήλ Γεώργιος Παντούδης
 
Διατριβές έτους 2008 Ανιχνευσιμότητα του σεισμολογικού δικτύου της Θεσσαλονίκης Περίληψη   PDF
Πασχάλης Κουταλάκης, Ιωάννης Τσιμίγκος
 
Διατριβές έτους 2020 Αντιστροφή βυθοσκοπήσεων επαγόμενης πόλωσης στο πεδίο των χρόνων = Time domain inversion of induced polarization sounding data. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Αναστάσιος Κατσάρας
 
151 - 175 από 1719 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>