Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση προγνωστικότητας έντονης ψυχρής εισβολής με τη χρήση παγκόσμου αριθμητικού μοντέλου. = Investigation of the predictability of intense cold intrusion with a global circulation model. Περίληψη   PDF
Ιωάννης Γεώργιος Καθορόπουλος
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Διερεύνηση Σχέσεων Λεκτικής Επιθετικότητας και Έλξης σε Στελέχη Εταιρίας μέσω Ανάλυσης Δικτύων = Exploring relations of verbal aggressiveness and attraction through social network analysis - using business managers as an illustration. Περίληψη   PDF
Βασιλική Πέτκου
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης παράκτιων υφάλμυρων πηγών Περίληψη   PDF
Δημήτριος Χ. Τσακίρης
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση της επιδεκτικότητας των ασβεστολιθικών σχηματισμών σε εκσκαφή με εκρηκτικά, σε σχέση με την ποιότητα της βραχομάζας, σε λατομεία αδρανών υλικών = Assessment of limestone excavation ability, with explosives, regarding to their rockmass quality, in aggregates quarries. Περίληψη   PDF
Λαμπρινή Σ. Δημητράκη
 
Διατριβές έτους 2016 Διερεύνηση της επίδρασης των αρνητικών τάσεων Coulomb στη σεισμικότητα Περίληψη   PDF
Αναστάσιος Κώστογλου
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση της επικινδυνότητας και διακινδύνευσης εκδήλωσης βραχοκαταπτώσεων με τη χρήση επίγειου σαρωτή LIDAR. Εφαρμογή στο Κάστρο της Μονεμβασιάς Περίληψη   PDF
Ιωάννης Φαρμάκης
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση της ζώνης υφαλμύρισης στη παράκτια περιοχή Σταυρού-Βρασνών με υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μεθόδους = Investigation of seawater intrusion zone in coastal area Stavros-Vrasna using hydrogeological and geophysical methods. Περίληψη   PDF
Δήμητρα Γ. Ζέρβα
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση της νιτρορύπανσης των υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής δυτικά της πόλης των Γιαννιτσών από ανθρωπογενείς δραστηρίοτητες. = Investigation of groundwater nitrate pollution of the broader area west of Giannitsia city due the anthropogenic activities. Περίληψη   PDF
Κυριακή Παρασκευάς Καπνίζου
 
Διατριβές έτους 2014 Διερεύνηση της νιτρορύπανσης των υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής του Δ.Δ. Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες Περίληψη   PDF
Αλέξανδρος Γ. Σταυρούσης
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση της νιτρορύπανσης των υπόγειων νερών του δήμου Χαλκηδόνος στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αξιού. = Investigation of nitrate pollution of groundwater at the municipality of Chalkidona in the Axios basin. Περίληψη   PDF
Δέσποινα Αλμπανίδου
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση της πηγής Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας. = Geophysical investigation of the Agia Paraskevi spring by the use of electrical resistivity tomography. Περίληψη   PDF
Δημήτριος Μπαλντούμης
 
Διατριβές έτους 2014 Διερεύνηση της ποιότητας λύσης μεγάλων γραμμικών συστημάτων με τη χρήση της MATLAB και εφαρμογή σε γεωφυσικά προβλήματα Περίληψη   PDF
Αρσένιος-Νικόλαος Τσόκας
 
Διατριβές έτους 2016 Διερεύνηση της ποιότητας των υπόγειων νερών στα όρια του δήμου Κιλκίς Περίληψη   PDF
Σοφία Λ. Κουρτίδου
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Διερεύνηση της συσχέτισης των πλημμυρικών επεισοδίων του ελλαδικού χώρου με τις δασικές πυρκαγιές σε περιβάλλον GIS = Examination of the relation between floods and wildfires in Greece with the use of GIS. Περίληψη   PDF
Ελένη - Βάϊα Δ. Δρακουλάκου
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση της υφαλμύρισης του υπόγειο νερού στο παράκτιο τμήμα της Σωζόπολης στη Βόρεια Ελλάδα = Investigation of groundwater salinization in the coastal area of Sozopoli in Northern Greece Περίληψη   PDF
Μαρία-Μαργαρίτα Ντώνα
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση της υφαλμύρισης του υπόγειου νερού στο παράκτιο τμήμα της Σωζόπολης στη Βόρεια Ελλάδα Περίληψη   PDF
Μαρία-Μαργαρίτα Ντώνα
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Διερεύνηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιώνστην εκπαίδευση και στη διδασκαλία των μαθηματικών. Περίληψη   PDF
Μαρία Σ. Πορπόδη
 
Διατριβές έτους 2016 Διερεύνηση των αιτιών διάβρωσης των δομικών λίθων από τα ιερά της Δήμητρας και του Ασκληπιού στο Δίον. Περίληψη   PDF
Ελένη Παπανικολάου
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση των γεωλογικών συνθηκών για τη δημιουργία κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και για την παρουσία γεωθερμικών πεδίων σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. = Investigation of the geological conditions for the formation of Hydrocarbons and the appearence of geothermal fields in the regions of East Macedonia and Thrace. Περίληψη   PDF
Ιωάννα Κυρικλίδου
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της ιπτάμενης τέφρας των λιγνιτικών σταθμών παραγωγής ενέργειας της Β. Ελλάδος σε διάφορες εφαρμογές Περίληψη   PDF
Χριστίνα Αποστολίδου
 
Διατριβές έτους 2015 Διερεύνηση των μηχανισμών αστοχίας των πρανών της παράκτιας ζώνης της Ι.Μ. Παντοκράτορα, Άγιον Όρος, με τη χρήση του LIDAR=The use of terrestrial laser (LiDar) scanning in rock slope instability analysis in the coastal zone of Pantokratoras holy monastery Περίληψη   PDF
Γλυκερία Κ. Αμπατζή
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Διερεύνηση των συνθήκων ευστάθειας υψηλού τεχνητού ορύγματος με χρήση επίγειου σαρωτή LiDAR και προτάσεις μέτρων αντιστήριξης σε περιβάλλον συμπαγών κροκαλοπαγών στον οδικό άξονα Επταχωρίου – Κόνιτσας = Study of slope stability using LiDAR technology in massive conglomerate environment and suggestions of support measures along the Eptachori-Konitsa national road. Περίληψη   PDF
Μαρίνα Γ. Τσιαντούκα
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης στο Γενι Τζαμί της Έδεσσας = Investigation of the foundation conditions in Geni Tzami of Edessa Περίληψη   PDF
Δημήτριος Παπατσικουράκης
 
Διατριβές έτους 2015 Διερεύνηση των συνθηκών υδροφορίας στο Νομό Καβάλας Περίληψη
Βαλέρια Πόποβα
 
Διατριβές έτους 2015 Διερεύνηση των συνθηκών υδροφορίας στο Νομό Καβάλας Περίληψη   PDF
Βαλέρια Πόποβα
 
176 - 200 από 630 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>