Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2017 Αντιστροφή δεδομένων ηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων: εφαρμογή σε κώδικα με τη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB Περίληψη   PDF
Ουρανία Πατσιά
 
Διατριβές έτους 2005 Αντιστροφή διαφορικών μαγνητικών δεδομένων στην εξευρένηση αρχαιολογικών χώρων. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Τάσσης
 
Διατριβές έτους 2011 Αξιολόγηση γεωτρητικών δεδομένων και διαγραφιών στην περιοχή της Περαίας στον δήμο Θεσσαλονίκης Περίληψη   PDF
Τιμολέων Ξωνίκης
 
Διατριβές έτους 2019 Αξιολόγηση και μελλοντικές εκτιμήσεις της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο με τη χρήση σύγχρονων δυναμικών μοντέλων = Assessment and future estimates of temperature and rainfall in Europe using climate dynamic models. Περίληψη   PDF
Σταυρούλα Ιωάννης Χαλισιάνη
 
Διατριβές έτους 2015 Αξιολόγηση κλιματικών προσομοιώσεων κλιματικών μοντέλων για την περιοχή της Ευρώπης για την περίοδο 1990-2008 Περίληψη
Βασίλειος Παυλίδης
 
Διατριβές έτους 2015 Αξιολόγηση κλιματικών προσομοιώσεων κλιματικών μοντέλων για την περιοχή της Ευρώπης για την περίοδο 1990-2008 Περίληψη   PDF
Βασίλειος Παυλίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιολόγηση μητρικών πετρωμάτων με μεθόδους οργανικής χημείας Περίληψη   PDF
Δημήτριος Δημητρίου
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιολόγηση ορισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών τριών λεκανών της Ελλάδας Περίληψη   PDF
Σαράντης Ευθύμογλου, Χριστίνα Μπεκιάρη
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιολόγηση παραμετροποιήσεων μικροφυσικής σε αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού. = Evaluation of microphysical parameterization schemes with the use of a numerical weather prediction model. Περίληψη   PDF
Άννα Κ. Καμπούρη
 
Διατριβές έτους 2020 Αξιολόγηση Πετρογραφικών και Φυσικομηχανικών Χαρακτηριστικών για τη Χρήση Γρανιτικών Πετρωμάτων ως Αδρανή Οδοποιίας = Assessment of Petrographic and Physicomechanical Characteristics of Granitic Rocks for their Use as Aggregates for Road Construction. Περίληψη   PDF
Ελένη Σάββας Τσαϊρίδου
 
Διατριβές έτους 2020 Αξιολόγηση Πετρογραφικών και Φυσικομηχανικών Χαρακτηριστικών για τη Χρήση Γρανιτικών Πετρωμάτων ως Αδρανή Οδοποιίας = Assessment of Petrographic and Physicomechanical Characteristics of Granitic Rocks for their Use as Aggregates for Road Construction. Περίληψη   PDF
Ελένη Σάββας Τσαϊρίδου
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιολόγηση σχέσεων υπολογισμού μεγεθών από τις καταγραφές του Ε.Ε.Δ.Σ. Περίληψη
Γεώργιος Π. Παπαδόπουλος
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιολόγηση σχέσεων υπολογισμού μεγεθών από τις καταγραφές του Ε.Ε.Δ.Σ. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Π. Παπαδόπουλος
 
Διατριβές έτους 2016 Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών για την εκτίμηση ευστάθειας τεχνητών ορυγμάτων κατά μήκος του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Α.Ε : "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα". Εφαρμογή σε επιλεγμένα τεχνητά ορύγματα. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Β. Μακαρίδης
 
Διατριβές έτους 2014 Αξιολόγηση της γεωλογικής καταλληλότητας των γεωλογικών σχηματισμών κατά μήκος της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή δήμου Πέρδικα, περιφέρειας Ηπείρου Περίληψη   PDF
Χρήστος Α. Κοϊος
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιολόγηση της διαγένεσης εντός ταμιευτήρων υδρογονανθράκων από την θαλάσσα περιοχή του Β. Αιγαίου. = Evaluation of diagenesis in hydrocarbon reservoirs in the marine region of North Aegean. Περίληψη   PDF
Αναστάσιος Νικήτας
 
Διατριβές έτους 2022 Αξιολόγηση της επικινδυνότητας βραχοκαταπτώσεων με χρήση νέων τεχνολογιών (uav) = Rockfall risk assessment using new technologies (uav). Περίληψη   PDF
Κοσμάς Μάρκος Κωστόπουλος
 
Διατριβές έτους 2020 Αξιολόγηση του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας μέσω αυτολήψης υλικού προς μοριακή ανάλυση HPV DNA και βιοδεικτών = Assessment of screening of cervical cancer by self-collected samples to molecular analysis of HPV DNA and biomarkers. Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Διονύσιος Κιτσαντάς
 
Διατριβές έτους 2019 Αξιολόγηση των μέτρων συνδεσιμότητας δικτύων σε ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα = Τhe evaluation of connectivity measures in electroencephalograms. Περίληψη   PDF
Νικολέτα Πέτρος Μεταξοπούλου
 
Διατριβές έτους 2016 Αξιολόγηση των ρηχών γεωθερμικών πόρων στη Σαντορίνη, με βάση νέα δεδομένα θερμομέτρησης Περίληψη   PDF
Ελισάβετ Θ. Νικολαίδου
 
Διατριβές έτους 2021 Αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών παραμέτρων εκδήλωσης εδαφικής ροής στην περιοχή Περιβόλι Γρεβενών και διερεύνηση του μηχανισμού της = Evaluation of the geotechnical parameters of a mudflow and the investigation of its mechanism in the area Perivoli, Grevena area. Περίληψη   PDF
Πηνελόπη Σωτήριος Σωτηρίου
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιολόγιση επιδεκτικότητας σε ρευστοποίηση των εδαφικών σχηματισμών στην περιοχή λεκάνης Αξιού. = Assesment of liquefaction susceptibility of the deposits of the Axios basin. Περίληψη   PDF
Ναταλία Παπαπέτρου
 
Διατριβές έτους 2022 Αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων παρατήρησης της Γης για την γεωλογική και περιβαλλοντική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του ελληνικού γραφείου Esero και του προγράμματος Copernicus = Exploration of online Earth observation data processing platforms for geological and environmental secondary education in the framework of the Greek ESERO and the Copernicus Programme. Περίληψη   PDF
Φανή Χρήστος Βάρφη
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας με την χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας - Παραδείγματα απ'τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα. = Exploitation of shallow geothermal energy with the use of geothermal heat pumps - Examples of North and Western Greece. Περίληψη   PDF
Θεόδωρος Σαββίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων του GLOBAL PRECIPITATION MEASUREMENT για τη μελέτη καταιγιδορόρων συστημάτων. Use of GLOBAL PRECIPITATION MEASUREMENT satellite data for the study of convective systems Περίληψη   PDF
Δημήτριος Μητρόπουλος
 
176 - 200 από 1719 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>