Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2018 Ανάλυση εκδήλωσης βραχοκαταπτώσεων και προτάσεις μέτρων προστασίας στον οικισμό Επταχωρίου, Ηπείρου = Rock fall analysis and design of protection measures at Eptaholi village, Epirus Περίληψη   PDF
Πελαγία Γεώργιος Αυγερινού
 
Διατριβές έτους 2018 Ανάλυση επιταχυνσιογραμμάτων της σεισμικής διέγερσης ΒΑ της Κω (20/07/2017, Μ=6.6) = Analysis of accelerogramms of the seismic excitation NE of Kos island (20/07/2017, M=6.6). Περίληψη   PDF
Μιχαήλ Ράβναλης
 
Διατριβές έτους 2005 Ανάλυση και περιγραφή τύπων κυκλοφορίας στην επιφάνεια και στα 700 hpa – Σύγκριση των επιμέρους τύπων Περίληψη   PDF
Ιωάννης Κόθρας, Βενιζέλος Κλάδος
 
Διατριβές έτους 2022 Ανάλυση και συνέπειες της κακοκαιρίας Ιανός στην περιοχή του Σπερχειού ποταμού, περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας = Analysis and consequences of the Ianos extreme storm in the area of Sperchios river, Fthiotida regional unit. Περίληψη   PDF
Άννα Κωνσταντίνος Δόσιου
 
Διατριβές έτους 2008 Ανάλυση κύριων συνιστωσών αστραγάλων και φαλαγγών βοοειδών της ανωμειοκαινικής θέση Νικήτη -2(ΝΙΚ) της Χαλκιδικής και συμβολή τους στην παλαιοοικολογία. Περίληψη   PDF
Πηνελόπη Παπίκα
 
Διατριβές έτους 2011 Ανάλυση μεσοτριβής δοντιών βοοειδών και ελαφοειδών της θέσης Γερακάκου-1, Μυγδονία λεκάνη- παλαιοοικονομική προσέγγιση Περίληψη   PDF
Παύλος Πισκούλης
 
Διατριβές έτους 2005 Ανάλυση μορφομετρικών παραμέτρων του υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Ταυρωνίτη (Νομού Χανίων) με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S). Περίληψη   PDF
Απόστολος Νικολακάκης
 
Διατριβές έτους 2022 Ανάλυση πιεζομετρίας στην περιοχή ενδιαφέροντος ΕΥΑΘ ανατολικά του ποταμού Αξιού = Water level analysis in the area of interest of EYATh east of Axios river. Περίληψη   PDF
Ελένη Χρήστος Τσιτσιλίδου
 
Διατριβές έτους 2019 Ανάλυση στατιστικής σημαντικότητας του modularity σε δίκτυα χρονοσειρών = Statistical significance of modularity measures on time series networks. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Χ. Χριστόπουλος
 
Διατριβές έτους 2019 Ανάλυση σχολικού εκφοβισμού με θεωρία Δικτύων μέσα από δειγματοληψία. Περίληψη   PDF
Νικόλαος Ε. Ρωσσόπουλος
 
Διατριβές έτους 2011 Ανάλυση της μετασεισμικής ακολουθίας του σεισμού της Σουμάτρα (29-12-2004 ,Μ=9.3) Περίληψη   PDF
Δημήτριος Μπογάς
 
Διατριβές έτους 2014 Ανάλυση της παραμόρφωσης και κινηματική της πελαγονικής ζώνης στη Βόρεια Ελλάδα = Deformation and kinematics analysis of the pelagonian zone in Northern Greece. Περίληψη   PDF
Αστέριος Β. Αυγερινάς
 
Διατριβές έτους 2021 Ανάλυση του μεσογειακού χαμηλού με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα του Νοεμβρίου 2017 = Analysis of the Mediterranean tropical-like cyclone if November 2017. Περίληψη   PDF
Λάμπρος Νικόλαος Κούτσης
 
Διατριβές έτους 2022 Ανάλυση του μεσογειακού χαμηλού με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα του Νοεμβρίου 2017 = Analysis of the Mediterranean tropical-like cyclone of November2017. Περίληψη   PDF
Λάμπρος Νικόλαος Κούτσης
 
Διατριβές έτους 2016 Ανάλυση των διεθνών εμπορικών δικτύν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα υποδείγματα βαρύτητας Περίληψη   PDF
Λίλη Ντεγίδου
 
Διατριβές έτους 2015 Ανάπτυξη αλγόριθμου ταχείας αντιστροφής γεωηλεκτικών δεδομένων Περίληψη
Ευθύμιος Καλομοίρης
 
Διατριβές έτους 2015 Ανάπτυξη αλγόριθμου ταχείας αντιστροφής γεωηλεκτικών δεδομένων Περίληψη   PDF
Ευθύμιος Καλομοίρης
 
Διατριβές έτους 2022 Ανάπτυξη διαδικασίας εφαρμογής της μεθόδου ισοζυγίου μάζας σε ταμιευτήρες πετρελαίου = Development of a workflow to apply the material balance approach in oil reservoirs. Περίληψη   PDF
Βασιλική Λουίζα Ανέστης Χριστίδη
 
Διατριβές έτους 2016 Ανάπτυξη θεματικού περιεχομένου για διαδραστικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης στις γεωεπιστήμες Περίληψη   PDF
Αναστασία-Ειρήνη Μπουγέλη
 
Διατριβές έτους 2017 Ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών αξιολόγησης τοπίου σε περιβάλλον GIS για το Νομό Καβάλας Περίληψη   PDF
Ελένη Παπακώστα
 
Διατριβές έτους 2023 Ανάπτυξη λογισμικού πρωτοκόλλων μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας = Development of sοftware for electrical resistivity tomography protocol creation. Περίληψη   PDF
Βασίλειος Παναγιώτης Σκορδέλης
 
Διατριβές έτους 2019 Ανασκόπηση των ακραίων φαινομένων θερμοκρασιών στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο = Review of the extreme temperature phenomena in Grees and the Mediterranean. Περίληψη   PDF
Ελένη Νάτση
 
Διατριβές έτους 2020 Ανασκόπηση των ιπποπόταμων της Ευρώπης, της Ελλάδας και της Κύπρου = Revision of the Hippopotamus of Europe, Greece and Cyprus. Περίληψη   PDF
Μαρία Απόστολος Συμεωνίδου
 
Διατριβές έτους 2020 Ανασκόπηση των τραβερτινικών σπηλαίων με έμφαση στην παγκόσμια κατανομή και τις διεργασίες δημιουργίας τους = Overview of travertine caves with emphasis on their global distribution and processes of development Περίληψη   PDF
Πηγή Θεόδωρος Αργυριάδου
 
Διατριβές έτους 2020 Ανατομία και προοπτικές του ελληνικού κλάδου των βιομηχανικών ορυκτών και πετρομάτων = Analysis and prospects of greek industrial mineral and rocks. Περίληψη   PDF
Αποστολία Δημήτριος Χατζηβρέττα
 
176 - 200 από 1895 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>