Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Διερεύνηση υδρογεωλογικών συνθηκών στη λεκάνη της Φλαμουριάς, Έδεσσα (Ελλάδα) = Investigation of the Hydrogeological Regime of the Flamouria Basin, Edessa (Greece). Περίληψη   PDF
Ματθαίος Μπαννενμπέργκ
 
Διατριβές έτους 2016 Δίκτυα Γνώσης και Εφαρμογές Μεθόδων Στατιστικής σε Διασυνδεδεμένα Δεδομένα Κινηματογράφου Περίληψη   PDF
Νικόλαος Λιβανός
 
Διατριβές έτους 2018 Δίκτυα συσχέτισης κλάδων του ελληνικού χρηματιστηρίου. = Correlation networks of branches of the greek stock market. Περίληψη   PDF
Μιχαήλ Θεοδωρίδης
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Δικτυακές υπογραφές και μοτίβα σε Βιολογικά Δίκτυα σχετιζόμενα με Νευροεκφυλιστικές νόσους = Neurodegenerative disease-related signatures and motifs in Biological Networks Περίληψη   PDF
Erasmia I. Papaemmanouil
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Δομή των κοινοτήτων του φυτοπλαγκτού σε εύτροφες ελληνικές λίμνες = Phytoplankton community structure in eutrophic greek lakes. Περίληψη   PDF
Φίλιππος Γεωργούλης
 
Διατριβές έτους 2017 Δομική ανάλυση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού με εφαρμογή της θεωρίας δικτύων. = Structural analysis of bullying through network theory implementation. Περίληψη   PDF
Εμμανουήλ Τονίδης
 
Διατριβές έτους 2016 Δομικοί λίθοι και κονιάματα από το μεσαιωνικό κάστρο της Πάφου, Κύπρος: σύσταση, διάβρωση και προτάσεις αποκατάστασης Περίληψη   PDF
Μανώλης Ιωαννίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Δορυφορική μελέτη μαρομετρικών χαμηλών με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλωνα στην Μεσόγειο Περίληψη   PDF
Κρυσταλλία Δημητριάδου
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Δυνητικότητα Αύξησης Υετού Ορογραφικών Νεφών με Εφαρμογή στη Βόρεια Ελλάδα = On the Potentiality οf Orographic Clouds Rain Enhancement Over Northern Greece. Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Τυμπανίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Εθισμός στο Διαδίκτιο. = Addiction to the Internet. Περίληψη   PDF
Ευδοκία Παπαδανιήλ
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Έκπλυση βαρέων μετάλλων από τις τέφρες των ελληνικών ατμοηλεκτρικών σταθμών = Leaching of heavy metals from the fly ashes produced by the power plants of Greece. Περίληψη   PDF
Δήμητρα Γ. Βογιατζή
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Εκτίμηση δυναμικού ρευστοποίησης και προκαλούμενων εδαφικών παραμορφώσεων στο δυτικό τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης = Evaluation of the liquefaction hazard in the urban area of Thessaloniki based on data provided by in-situ tests Περίληψη   PDF
Δέσποινα Ν. Ευσταθιάδου
 
Διατριβές έτους 2018 Εκτίμηση δυναμικού ρευστοποιήσης σε επιλεγμένες θέσεις στην Taiwan με βάση δεδομένα από επι-τόπου δοκιμές. = Liquefaction potential estimation in Taiwan with in-situ tests. Περίληψη   PDF
Ελένη Γ. Σκλάβου
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Εκτίμηση και αποάθροιση της σεισμικής επικινδυνότητας του ελληνικού χώρου με τη χρήση τυχαίων καταλόγων = Estimation and deaggregation of seismic hazard in the area of Greece using random catalogues Περίληψη   PDF
Αθανασία Σ. Κερκένου
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Εκτίμηση μελλοντικών τιμών βτοχοπτώσης και θερμοκρασίας, στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση REGCM δεδομένων για τη περιχή Βεγορίτιδας = Future calculation of rainfall and tempereture, statistics and analysis, evaluation of reg-cm data for Vegoritida lake. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Χρίστος Ραμπότας
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Εκτίμηση προστιθέμενης αξίας κλιματικής προσομοίωσης υψηλής ανάλυσης για την περιοχή της Ευρώπης = Investigating the added value of high-resolution regional climate simulations over Europe. Περίληψη   PDF
Ιρις Παπακωνσταντίνου-Πρεσβέλου
 
Διατριβές έτους 2014 Εκτίμηση ταχυτήτων σεισμικών κυμάων και μέτρων ελαστικότητας σε υφιστάμενες γεωτρήσεις κατά μήκος του δυτικού τμήματος της όδευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης Περίληψη   PDF
Αλέξανδρος Βαρέσης
 
Διατριβές έτους 2017 Εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής σε τρτεις ελληνικές πόλεις για την περίοδο 1961-2000 Περίληψη   PDF
Χρήστος Τσαγκούλης
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Εκτίμηση της πλευρικής μετακίνησης της κοίτης ποταμοχειμάρρων με υδρολογικά κριτήρι : εφαρμογή στον χείμαρρο Αγίας Βαρβάρας Σερρών = Assesment of the lateral movement of the riverbed using hydrological criteria : the case stuady of Agia Varvara, Serres. Περίληψη   PDF
Αντώνιος Λιτσογλου
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Εκτίμηση της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς βραχομαζών κατά τη διάνοιξη σηράγγων με τη μέθοδο της μηχανοποιημένης όρυξης = Assessment on the engineering geological behavior of rockmasses in mechanized tunneling. Περίληψη   PDF
Μαρία Τάφτσογλου
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Εκτίμηση της τρωτότητας στην διείσδυσης του θαλασσινού νερού στο παράκτιο τμήμα της Επανωμής. Περίληψη   PDF
Αναστασία Πεντζίδου
 
2019: Γεωλογικές διατριβές έτους 2019 Εκτίμηση τρωτότητας του υδροφορέα στην εξωτερική ρύπανση στην περιοχή Αγγελοχωρίου = Assesing the vulnerability of the outside pollution in the aquifer of Aggelochori. Περίληψη   PDF
Ασημίνα Η. Στάθη
 
Διατριβές έτους 2014 Εκτίμηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στα υπόγεια νερά με τη χρήση κλιματικών μοντέλων και μοντέλων ροής: Εφαρμογή στην περιοχή του δήμου Θερμαϊκού Περίληψη   PDF
Παναγιώτα Βενετσάνου
 
Διατριβές έτους 2016 Εκτίμηση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών του ανατολικού κοιτάσματος του μεταλλείου Ολυμπιάδας στη ΒΑ ΧαλκιδικήΕκτίμηση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών του ανατολικού κοιτάσματος του μεταλλείου Ολυμπιάδας στη ΒΑ Χαλκιδική Περίληψη   PDF
Ευλαμπία Ι. Βουγιούκα
 
Διατριβές έτους 2016 Εμπλουτισμός δεδομένων recommender systems με Linked Open Data Περίληψη   PDF
Λουκάς Μάριος Ι. Μοσχάτος
 
201 - 225 από 630 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>