Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2021 Ανατομία και προοπτικές του ελληνικού κλάδου των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων : γύψος = Anatomy and prospects of the greek industrial sector of minerals and rocks: gypsum. Περίληψη   PDF
Χιονάτη Γεώργιος Πιττίρη
 
Διατριβές έτους 2022 Ανατομία και προοπτικές του Ελληνικού κλάδου των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων: Περλίτης = Anatomy and prospects of the greek industrial minerals and rocks: Perlite. Περίληψη   PDF
Λάζαρος Γεώργιος Χαριτόπουλος
 
Διατριβές έτους 2010 Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο ρου του χειμάρρου Γράμμου, στην περιοχή του ριπιδίου του Δήμου Κύρρου, Νομού Πέλλας Περίληψη   PDF
Μαρία Καρύπη
 
Διατριβές έτους 2023 Ανθρωπογενής εξέλιξη του παραλιακού μετώπου της ανατολικής Θεσσαλονίκης (από το Μέγαρο Μουσικής μεχρι το Αεροδόμιο ΜΑκεδονίας) τα τελευταία 100 χρόνια = Human-generated development oc the beach front of east Thessaloniki (from the Music Hall to the Macedonian airport) over the last 100 years. Περίληψη   PDF
Ουρανία Νικόλαος Τελιούση
 
Διατριβές έτους 2020 Ανιχνεύοντας το όριο μειόκαινου - πλειόκενου στη λεκάνη του Στρυμόναβάσει των βενθονικών τρηματοφόρων = Tracing the miocene-pliocene bountary in Stymon basin based on benthanic foraminifera. Περίληψη   PDF
Νικόλαος Οδυσσέας Θεοχαρίδης
 
Διατριβές έτους 2020 Ανιχνευση της κλιματικήξς αλλαγής σε χρονοσειρ; θερμοκρασίας και βροχόπτωσης από επιλεγμένες πόλεις = Detection of climate change in time series of temperature and rainfall in selection European cities. Περίληψη   PDF
Μιχαήλ Γεώργιος Παντούδης
 
Διατριβές έτους 2008 Ανιχνευσιμότητα του σεισμολογικού δικτύου της Θεσσαλονίκης Περίληψη   PDF
Πασχάλης Κουταλάκης, Ιωάννης Τσιμίγκος
 
Διατριβές έτους 2020 Αντιστροφή βυθοσκοπήσεων επαγόμενης πόλωσης στο πεδίο των χρόνων = Time domain inversion of induced polarization sounding data. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Αναστάσιος Κατσάρας
 
Διατριβές έτους 2017 Αντιστροφή δεδομένων ηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων: εφαρμογή σε κώδικα με τη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB Περίληψη   PDF
Ουρανία Πατσιά
 
Διατριβές έτους 2005 Αντιστροφή διαφορικών μαγνητικών δεδομένων στην εξευρένηση αρχαιολογικών χώρων. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Τάσσης
 
Διατριβές έτους 2023 Αξιολόγηση αυτόματης εξαγωγής υδρογραφικού δικτύου Νέστου ποταμού σε συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών = Evaluation of automatically extracted drainage network of Nestow river within a geographical information system Περίληψη   PDF
Αριάδνη Αντωνίου, Ειρήνη-Ραφαέλα Μιχαήλ
 
Διατριβές έτους 2011 Αξιολόγηση γεωτρητικών δεδομένων και διαγραφιών στην περιοχή της Περαίας στον δήμο Θεσσαλονίκης Περίληψη   PDF
Τιμολέων Ξωνίκης
 
Διατριβές έτους 2023 Αξιολόγηση δυναμικού ρευστοποίησης με βάση στοιχεία από γεωτεχνικές γεωτρήσεις με επί τόπου δοκιμές = Assesing liquefaction potential based on in-situ tests. Περίληψη   PDF
Αργυρούλα Χαράλαμπος Αλεξιάδου
 
Διατριβές έτους 2024 Αξιολόγηση ευστάθειας βραχωδών πρανών κατά μήκος του οδικού άξονα Μέτσοβο – Ανήλιο = Evaluation of Rock Slope Stability Along The Metsovo – Anilio Road. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Μιχαήλ Σαρηγιαννίδης
 
Διατριβές έτους 2023 Αξιολόγηση ευστάθειας βραχωδών πρανών σε τμήμα του περιφερειακού δρόμου της Θεσσαλονίκης = Assessing rock slope stability along the ring road of Thessaloniki. Περίληψη   PDF
Άννα Κωνσταντίνος Δέρη
 
Διατριβές έτους 2019 Αξιολόγηση και μελλοντικές εκτιμήσεις της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο με τη χρήση σύγχρονων δυναμικών μοντέλων = Assessment and future estimates of temperature and rainfall in Europe using climate dynamic models. Περίληψη   PDF
Σταυρούλα Ιωάννης Χαλισιάνη
 
Διατριβές έτους 2015 Αξιολόγηση κλιματικών προσομοιώσεων κλιματικών μοντέλων για την περιοχή της Ευρώπης για την περίοδο 1990-2008 Περίληψη
Βασίλειος Παυλίδης
 
Διατριβές έτους 2015 Αξιολόγηση κλιματικών προσομοιώσεων κλιματικών μοντέλων για την περιοχή της Ευρώπης για την περίοδο 1990-2008 Περίληψη   PDF
Βασίλειος Παυλίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιολόγηση μητρικών πετρωμάτων με μεθόδους οργανικής χημείας Περίληψη   PDF
Δημήτριος Δημητρίου
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιολόγηση ορισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών τριών λεκανών της Ελλάδας Περίληψη   PDF
Σαράντης Ευθύμογλου, Χριστίνα Μπεκιάρη
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιολόγηση παραμετροποιήσεων μικροφυσικής σε αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού. = Evaluation of microphysical parameterization schemes with the use of a numerical weather prediction model. Περίληψη   PDF
Άννα Κ. Καμπούρη
 
Διατριβές έτους 2020 Αξιολόγηση Πετρογραφικών και Φυσικομηχανικών Χαρακτηριστικών για τη Χρήση Γρανιτικών Πετρωμάτων ως Αδρανή Οδοποιίας = Assessment of Petrographic and Physicomechanical Characteristics of Granitic Rocks for their Use as Aggregates for Road Construction. Περίληψη   PDF
Ελένη Σάββας Τσαϊρίδου
 
Διατριβές έτους 2020 Αξιολόγηση Πετρογραφικών και Φυσικομηχανικών Χαρακτηριστικών για τη Χρήση Γρανιτικών Πετρωμάτων ως Αδρανή Οδοποιίας = Assessment of Petrographic and Physicomechanical Characteristics of Granitic Rocks for their Use as Aggregates for Road Construction. Περίληψη   PDF
Ελένη Σάββας Τσαϊρίδου
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιολόγηση σχέσεων υπολογισμού μεγεθών από τις καταγραφές του Ε.Ε.Δ.Σ. Περίληψη
Γεώργιος Π. Παπαδόπουλος
 
Διατριβές έτους 2023 Αξιολόγηση σχέσεων υπολογισμού μεγέθους σεισμών της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου = Evaluating magnitude estimation relations for earthquakes of the boarder Aegean region. Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Δημήτριος Δανιηλίδης
 
201 - 225 από 1895 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>