Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Μαγνησίας 4, 112 51 Αθήνα

Τηλ./Fax: 210 8234695
Τηλ.: 210 8643649, 210 6201561
email: info@eetop.gr

Στοιχεία όπως παρουσιάζονται στην έντυπη έκδοση

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Μηντζαρίδης Στέργιος
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης "Θεόφραστος" Τμήματος Γεωλογίας, Α.Π.Θ.
Τηλέφωνο: 231 0 998588
Φαξ: 231 0 998552
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Μηντζαρίδης Στέργιος
Τηλέφωνο: 2310998588
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr