Συντακτική Ομάδα

Επιμελητές

  1. Στέργιος Χ. Μηντζαρίδης, Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος". Τμήμα Γεωλογία, Α.Π.Θ., Ελλάδα
  2. Μαρία Δημήτριος Παλαιογιάννη