Τόμ. 1988, Αρ. 053 (1988)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
0-5
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
6-11
Οι σπιλίτες - κερατοφύρες του Πάικου = Die spilit - keratophyr - formation von Paikon (Z. Macedonia, Griechenland)
Ελευθερία Ν. Δάβη, D. Jung, Α. Τσαγκαλίδης, Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος
PDF
13-26
Θεμελιώδες δειγματοληπτικό σφάλμα : μεθοδολογία προπαρασκευής δειγμάτων = Fundamental sampling error methodology of sample preparation
Κυριάκος Ι. Μάστορης, Κωνσταντίνος Π. Σακκάς
PDF
27-38
Η μέθοδος της ψύξης των πετρωμάτων για την διάνοιξη φρεάτων και η εφαρμογή της στα πολωνικά κοιτάσματα χαλκού της περιοχής L.G.O.M = Shaft sinking with the method of rock freezing and its application in the polish copper mines of L.G.O.M.
Γεώργιος Ε. Λουλούδης, Μανούσος Πετρακάκης
PDF
39-46
The geochemistry of pyrite associated with shale in the lower carboniferous carbonate sequence of Anglesey island (Great Britain)
'Ακης Ε. Κελεπερτζής
PDF
47-54
Η μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 1987 = The mining and metallurgical activity in Greece during 1987
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
55-64
Ενεργειακά ορυκτά
Νίκος Α. Ακύλας
PDF
65-66
Σιδηρουργία, χαλυβουργία : νέα και εξελίξεις στο χώρο του σιδήρου και του χάλυβα
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
PDF
67-69
Υγρά καύσιμα, λιπαντικά, προστασία περιβάλλοντος
Ελένη Σουλαντίκα-Καραμπάτσου
PDF
70-73
Γράμματα στον "ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ" = Letters to "MINERAL WEALTH"
Ανωνύμως
PDF
74
Σεμινάρια = Seminars
Ανωνύμως
PDF
75-77
Νέες μέθοδοι, νέα προϊόντα, νέα των εταιριών : M. A. N. GHH trolley truck for german mine
Anonymous
PDF
78
Ατμοσφαιρική ρύπανση και πετρέλαιο
Ανωνύμως
PDF
79-82
Βασικές τιμές εμπορίου διαφόρων υλικών (Μάρτιος 1988)
'Αγγ. Α. Μιχαήλ
PDF
83-85
Περιεχόμενα τευχών 1-51 = Authors' index 1-51
Ανωνύμως
PDF
86-105