Τόμ. 1994, Αρ. 091 (1994)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
0-3
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
4-5
Polleninhalt und petrographischer aufbau des flozabschnittes (36.0m - 51.0m) einer tiefbohrung der obermiozanen braunkohle von Lava bei Kozani NW Griechenland = Ανθρακοπετρογραφική και παλινολογική μελέτη αντιπροσωπευτικής γεώτρησης στο γιγνιτικό κοίτασμα της Λάβας - Σερβίων Ν. Κοζάνης
Πρόδρομος Α. Αντωνιάδης, Heike Blickwede, Γεώργιος Καούρας
PDF
7-18
Διερεύνηση των μεθόδων αποτίμησης του δικαιώματος μεταλλειοκτησίας = Investigation of the valuation methods of mineral rights
Δ. Βαρδακαστάνης, Ευστάθιος Χιώτης
PDF
19-32
Mineralogical and crystal chemical data of the lead silicate species ganomalite, margarosanite and molybdophylite from Lagban South - Central Sweden and their synthetic equivalents = Ορυκτολογικά και κρυσταλλοχημικά στοιχεία των μολυβδοπυριτικών ορυκτών γανομλίτη, μαλγαροσανίτη και μολυβδοφυλλίτη από το Λόγκμπαν (Langban) Νότιο - Κεντρική Σουηδία και αντίστοιχων συνθετικών τους
Γεώργιος Χαραλαμπίδης
PDF
33-46
The birth of metallurgy
Wladimir W. Krysko
PDF
47-50
Τα μεγάλα έργα : σκοπιμότητα, χαρακτηριστικά, πορεία
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
51-56
Ευρώπη : νέα σύνορα, νέες αγορές
Βασίλειος Νικολετόπουλος
PDF
57-60
Τα περιοδικά του κλάδου στον κόσμο γράφουν = International mining review
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
61-63
Υγρά καύσιμα, λιπαντικά, προστασία περιβάλλοντος = Fuels, lubricants, environmental protection
Ελένη Σουλαντίκα-Καραμπάτσου
PDF
64-68
Βιβλιοκρισία = Book Review
Ανωνύμως
PDF
69-71
Μικρά ενημερωτικά
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
72-77
Γράμματα στον Ο.Π. = Letters to M.W.
Ανωνύμως
PDF
78-79