Τόμ. 1996, Αρ. 099 (1996)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
2-3
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
4-5
Manganese rich cherts in siliceous sedimentary rocks with basic rock intercalations, east Othris mountain, Greece = Μαγγανιούχοι κερατόλιθοι μέσα σε πυριτούχα ιζηματογενή πετρώματα με παρεμβολές βασικών εκρηξιγενών πετρωμάτων, στην περιοχή του Όρους Όθρυς
'Ακης Ε. Κελεπερτζής
PDF
7-14
Αμίαντος : πόσο επικίνδυνος είναι = Asbestos : how hazardous it is
Παναγιώτης Καρκανάς
PDF
15-20
Ο αδαμίτης των μεταλλείων του Λαυρίου = Adamite from the Lavrion mines
Αθανάσιος Κατερινόπουλος
PDF
21-28
Mineralogical and analytical studies on ancient slags from Lavrio and inferences on the metallurgical techniques applied for Ag extraction = Ορυκτολογικές και αναλυτικές μελέτες των αρχαίων σκωριών του Λαυρίου και συμπεράσματα για τισ μεταλλουργικές τεχνικές εξαγωγές του αργύρου
Στέλιος-Σάββας Αυγουστίδης, Ανδρέας Γ. Βγενόπουλος
PDF
29-38
Η ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ : ανάπτυξη και προοπτικές = GMM S. A. Larco development and prospects
Εμμανουήλ Ν. Ζευγώλης
PDF
39-50
Σύγχρονοι μέθοδοι διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων και ο συσχετισμός τους με τα περιβαλλοντικά - εδαφικά προβλήματα = Moderne methoden der kehrichtsbesteitigung unter spezieller beruecksichtigung der bodenbeschaffenheit und der umweltsprobleme
Ανδρέας Γ. Βγενόπουλος
PDF
51-58
Τα περιοδικά του κλάδου στον κόσμο γράφουν = International mining review
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
59-61
Εξελίξεις στην παγκόσμια πληροφορική τεχνολογία : χρήσεις στις Γεωεπιστήμες = Γεωεπιστήμες
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
63
Μικρά ενημερωτικά = News
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
65-70
Γράμματα στον Ο.Π. = Letters to M.W.
Ανωνύμως
PDF
71-80