Τόμ. 1997, Αρ. 104 (1997)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
2-3
Απόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
4-5
Προσδιορισμός προσροφημένου μεθανίου στην εδαφική επικάλυψη της χωματερής 'Ανω Λιοσίων : συσχετισμός με το εκλυόμενο βιοαέριο, επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης = Determination of adsorbed methane in the earth - cover of Ano Liosia landfill : correlation with the emanated biogas, effects and ways to cope with
Ανδρέας Γ. Βγενόπουλος, Δ. Κατσίνης
PDF
7-22
'Ερευνα εργατικού ατυχήματος = Industrial accident investigation
Ιωάννης Ε. Τσώλας, Κώστας Ι. Παναγόπουλος
PDF
23-34
Μελέτη της ορυκτολογικής σύστασης και φυσικών ιδιοτήτων μπεντονιτών της Μήλου = Etude de la composition mineralogique et de proprietes physiques des bentonites de l' ile de Milos (Grece)
Θεοδώρα Περράκη, Αναστασία Ορφανουδάκη
PDF
35-42
Τα ηφαιστειακά - υποηφαιστειακά πετρώματα της ανώτερης τεκτονικής ενότητας της Κρήτης : οφιόλιθοι και γεωτεκτονική εξέλιξη = The volcanic - subvolcanic rocks of the upper tectonic unit of Crete : ophiolites and geotectonic evolution
Ε. Γ Γκάρτζος, Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Γεώργιος Π. Μιγκίρος, Ελευθερία Ν. Δάβη
PDF
43-56
The application and evaluation of geostatistical simulations of a coal field for the development of non - conventional coal production technologes
K. H. Wolf, M. E. Donselaar
PDF
57-60
ISA / Invest in Sweden agency = ISA / Invest in Sweden agency
PDF
61-65
Το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής λιγνιτοπλινθών και ηλεκτρικής ενέργειας της ΛΙΠΤΟΛ = The industrial Group of briquetting and electric energy production of "LIPTOL S.A."
PDF
67-71
Εξελίξεις στην παγκόσμια πληροφορική τεχνολογία : χρήσεις στις Γεωεπιστήμες = Evolutions on the global computer technology. Uses in Geosciences
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
72
Τα περιοδικά του κλάδου στον κόσμο γράφουν = International mining review
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
73-75
Μικρά ενημερωτικά
Γεώργιος Π. Κανελλόπουλος
PDF
76-80