Τόμ. 2004, Αρ. 130 (2004)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Περιεχόμενα = Table of contents
Ανωνύμως
PDF
2-3
Aπόψεις = Editorial
Ανωνύμως
PDF
4-5
Genesis of the bentonite and barite deposits on Milos island, Greece = Γένεση των κοιτασμάτων μπετονίτου και βαρύτου της νήσου Μήλου
D. Ballanti, V. J. Dietrich, Ε. Γκάρτζος
PDF
7-32
Study of the thermally treated kaolinite = Μελέτη με F.T.I.R., θερμικά κατεργασμένου μπετονίτη
Θεοδώρα Περράκη, Αναστασία Ορφανουδάκη
PDF
33-40
Έρευνα για την αξιοποίηση των υπερβασικών πετρωμάτων της Ελλάδος σε συνθέσεις βασικών πυρίμαχων μαζών = Alternative refractory raw materials: use of ultramafic rocks fron Greece in the synthesis of basic refractory masses
Ε. Γκάρτζος, Γεώργιος Κ. Στουρνάρας, Γεώργιος Π. Μιγκίρος
PDF
41-50
Curriculum and employment prospects for the mining and metallurgical engineering graduates of the National Technical Univercity of Athens (NTUA), Greece = Πρόγραμμα σπουδών και προοπτικές απασχόλησης για τους απόφοιτους Μηχανικούς Μεταλλείων - Μεταλλουργούς του Ε.Μ.Π.
Εμμανουήλ Ν. Ζευγώλης
PDF
51-58
Τα περιοδικά του κλάδου στον κόσμο γράφουν = International mining review
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης
PDF
59-64
Μικρά ενημερωτικά = News
Ανωνύμως
PDF
65-69
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας = Goulandris Natural History Museum
Ανωνύμως
PDF
70-71