Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 1983, Αρ. 027 (1983) Σιδηρουργία, χαλυβουργία : νέα και εξελίξεις στο χώρο του σιδήρου και του χάλυβα = Iron and steelmaking : news and developments of the iron and steel industries  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1991, Αρ. 075 (1991) Σιδηρουργία, χαλυβουργία = Iron and steel  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1993, Αρ. 084 (1993) Σιδηρουργία, χαλυβουργία = Iron and steel  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1983, Αρ. 026 (1983) Σιδηρουργία, χαλυβουργία : νέα και εξελίξεις στο χώρο του σιδήρου και του χάλυβα = Iron and steelmaking : news and developments of the iron and steel industry  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1982, Αρ. 016 (1982) Σιδηρουργία, χαλυβουργία : νέα και εξελίξεις στο χώρο του σιδήρου και του χάλυβα  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1991, Αρ. 074 (1991) Σιδηρουργία, χαλυβουργία = Iron and steel  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1990, Αρ. 064 (1990) Σιδηρουργία, χαλυβουργία = Iron and steel  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1993, Αρ. 083 (1993) Σιδηρουργία, χαλυβουργία = Iron and steel  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1983, Αρ. 024 (1983) Σιδηρουργία, χαλυβουργία : νέα και εξελίξεις στο χώρο του σιδήρου και του χάλυβα = Iron and steel making : news and developments of the iron and steel industries  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1991, Αρ. 073 (1991) Σιδηρουργία, χαλυβουργία = Iron and steel  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1992, Αρ. 081 (1992) Σιδηρουργία, χαλυβουργία = Iron and steel  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1983, Αρ. 023 (1983) Σιδηρουργία, χαλυβουργία : νέα και εξελίξεις στο χώρο του σιδήρου και του χάλυβα = Iron and steelmaking : news and developments of the iron and steel industries  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1991, Αρ. 072 (1991) Σιδηρουργία, χαλυβουργία = Iron and steel  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1992, Αρ. 080 (1992) Σιδηρουργία, χαλυβουργία = Iron and steel  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
Τόμ. 1992, Αρ. 079 (1992) Σιδηρουργία, χαλυβουργία = Iron and steel  PDF
Νίκος Ι. Γεωργακέλλος
 
1 - 15 από 31 Στοιχεία 1 2 3 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.