Βήμα...βήμα...γνωρίζουμε διαδραστικά την ευρωπαϊκή ένωση και αφήνουμε το ψηφιακό μας αποτύπωμα στον χάρτη της

Μ. Τριανταφύλλου, Ε. Μωυσιάδου, Μ. Ανδρεάδου, Σ. Ρώμα

Περίληψη


Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει ένα σχέδιο εργασίας για να «ταξιδέψουν» οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη γνωρίσουν βήμα- βήμα μέσα από την έρευνα, την διαχείριση θεμάτων, την επίλυση προβλημάτων, τη χρήση των ΤΠΕ και διαφόρων ψηφιακών μέσων διδασκαλίας. Με την εφαρμογή των αρχών της συνεργατικής μάθησης έγινε προσπάθεια οικοδόμησης των νέων γνώσεων. Τα θέματα που μελετήθηκαν σε αυτό το σχέδιο εργασίας αφορούσαν τη γνωριμία των μαθητών με: τις σημαίες, τα σημαντικά αξιοθέατα και το νόμισμα των κρατών μελών της Ε.Ε. ημιουργήθηκε από τα παιδιά ψηφιακός χάρτης με τη χρήση της πλατφόρμα χαρτογράφησης ArcGIS και αναρτήθηκε στο http://bit.ly/1eEsTvY. Με τη βοήθεια του μετρητή της χιλιομετρικής απόστασης στο διαδραστικό χάρτη και με τα στοιχεία που είχαν τοποθετήσει πάνω στο χάρτη οι μαθητές δημιούργησαν ένα δικό τους παιχνίδι ερωτήσεων- απαντήσεων, το οποίο βοήθησε στην καλύτερη αφομοίωση των νέων γνώσεων. Με ένα σύνολο οργανωμένων δραστηριοτήτων και ενεργειών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο της πληροφορικής και με βάση το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, επετεύχθησαν οι σκοποί και οι στόχοι του σχεδίου εργασίας. Η ενημερωτική πληροφόρηση από το Ελληνικό Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης για τη χρήση της πλατφόρμας χαρτογράφησης ArcGIS αποτέλεσε πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των μαθητών έτσι ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την εργασία τους. Το συμβατικό μάθημα έδινε βάση στην απομνημόνευση εννοιών, ονομάτων και δυσκόλευε τα περισσότερα παιδιά. Με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία αντικαταστήθηκε με ένα πιο ευχάριστο μάθημα και απέκτησε διαθεματικό χαρακτήρα.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; geography education; γεωγραφική εκπαίδευση; Ευρωπαϊκή Ένωση; European Union; σημαίες; flags; αξιοθέατα; landmarks; νόμισμα; currency; ψηφιακός χάρτης; digital map; πλατφόρμα χαρτογράφησης; mapping platform

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα