Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 100 (2010) Environmental impact of Pt, Pd, Rh and Au from catalytic converters along roadsides : the case of Attica, Greece  PDF
Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου, Τ. Σφεντόνη
 
Τόμ. 99 (2010) Rockfall susceptibility zoning and evaluation of rockfall hazard at the foot hill of mountain Orliagas, Greece  PDF
Γ. Παπαθανασίου, Σ. Βαλκανιώτης, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος
 
Τόμ. 99 (2010) A climatic investigation of precipitation amount associated with 500-hPa cyclones which are affecting the greek territory during warm period of the year  PDF
Σεραφείμ Σπανός, Μ. Σπηλιωτόπουλος
 
Τόμ. 100 (2010) Environmental assessment of potentially toxic trace elements in sediments of Filippos B port, northern Aegean Sea - A comparison with other national and international coastal regions  PDF
Γ. Παπαστέργιος, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, J. L. Fernadez-Turiel, D. Gimeno
 
Τόμ. 99 (2010) Grossular / hydrogrossular in rodingites from Othrys ophiolite (central Greece) : raman spectroscopy as a tool to distinguish it from vesuvianite  PDF
Μ. Περάκη, Σ. Καρίπη, Ι. Ρηγόπουλος, Β. Τσικούρας, Π. Πομώνης, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) High-resolution optical and acoustic 3D seafloor reconstructions from robot and diver-based surveys  PDF
O. Pizarro, A. Friedman, M. Johnson-Roberson, S. Williams, I. Mahon, R. Camilli, L. Camilli, A. Mallios
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and treching  PDF
T. Panek, P. Taboric, V. komarkova, J. Klimes, J. Hradecky
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Alpine polyphase metamorphism in metapelites from Sidironero Complex (Rhodope Domain, NE Greece)  PDF
Ε. Μπρόσκος, A. Krohe, Ι. Βαζιώτης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Trace element and isotopic constraints on the genesis of the cumulitic xenoliths from the alkaline basalts in the eastern Rhodope metamorhic core complexes  PDF
P. Marchev, S. Arai, Y. Ishida, M. Shirasaka, , H. Downes
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Time and space distribution of the Neogene intrusive magmatism from Oas-Gutai Mts., eastern Carpathians, Romania  PDF
M. Kovacs, Z. Pecskay, A. Fulop, M. Jurje, O. Edelstein
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Correlation of Neotethyan rifting related peperitic basaltic occurrences in the Dinarides, displaced fragments of the Dinarides and in the Hellenides  PDF
G. Kiss, F. Molnar, L. A. Palinkas, S Kovacs
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) FTIR study of archaeological organic residues from ancient Upper Macedonia, northern Greece  PDF
Α. Ιορδανίδης, B. Lagen, Στ. Καλαϊτζίδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectonic deformation in the east European Craton (Baltica) and Melopolska block (European Palaeozoic Platform) border zone (TESZ) - the structural evolution of Cambrian sediments in the exploration boreholes  PDF
M. Grelewicz, J. Kaczmarczyk, J. Zaba
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Orogenic evolution of Polish and Slovak Outer Carpathians revealed by a 2D kinematic modeling  PDF
L. Gagala, J. Verges, E. Saura, T. Malata, J.-C. Ringenbach, P. Werner, P. Krzywiec
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Camlica High (south of Soma, Manisa) : an important structure to understand the Neogene-Quaternary tectonics of the central western Anatolia  PDF
Kadir Dirik, B. Kahraman, E. Ozsayin, S. Uner, A. Kutluay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Historical faulting in Aghios Konstantinos area (central Greece), based on archaeological indications  PDF
Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Riccardo Caputo, Αθανάσιος Γκάνας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Crust to upper mantle geophysical imprints of the west Black Sea opening  PDF
L. Besutiu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fluid inclusion and S isotope systematics of some carbonate-related Pb-Zn-Cu mineralizations in NW Anatolia, Turkey  PDF
S. Akiska, G. Demirela, I. S. Sayili, I. Kuscu
 
Τόμ. 100 (2010) High acidic sulphate salt production on the cave wall in the Yoshimi Hyaku - Ana historic site, central Japan  PDF
C. Oguchi, Y. Takaya, M. Yamazaki, R. Ohnishi, A. Thidar, T. Hatta
 
Τόμ. 100 (2010) Measure of heavy metal load in the floodplain of the river Tisza  PDF
Sz. Szabo, Gy. Gosztonyi, J. Prokisch
 
Τόμ. 99 (2010) The latest paleogeographical realities of the pannonian basin in the late quaternary : the relict pannonian lake, its successor and the finalization of the danube way in the upper holocene  PDF
M. Ticleanu, R. Nicolescu, I. Gheuca, R. Emil, A. Ion, I. Cociuba
 
Τόμ. 99 (2010) The geochemistry and petrogenesis of volcanic rocks within ophiolitic formations at the northeast Othris region, Greece  PDF
Π. Κουτσοβίτης, Ανδρέας Κ. Μαγγανάς
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Bolkardagi bauxite at Ayranci, Karaman, Central Turkey, Part I. Geological setting  PDF
M. G. Yalcin, G. Kansun, I. Copuroglu, S. Temur
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mammalian remains from a new site near the classical locality of Pikermi (Attica, Greece)  PDF
Γεωργίου Ε. Θεοδώρου, Σ. Ρουσιάκης, Α. Αθανασίου, Α. Φιλλιπίδη
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The impact of fault zone and fractures on the discharge rate of Sasan Spring Kazerun, Southern Iran  PDF
M.R. Sorbi
 
1 - 25 από 271 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.