Η παρακολούθηση (monitoring) του Ευπαλινείου Ορύγματος της Σάμου. Ένα υδραυλικό έργο της αρχαιότητας με χαρακτηριστικά δυναμικού καρστικού σπηλαίου

Γ. Σεϊτανίδης, Σοφία Μαργώνη, Άρης Ψιλοβίκος

Λέξεις κλειδιά


Eupalinus of Megara; Aqueducts--Greece--Samos Island; Samos island (Greece)--Water Supply/Tunnel of Eupalinos (Samos Island, Greece); Ευπαλίνειος ο Μεγαρίτης; Ορύγματα--Ελλάδα--Σάμος Νησί; Σάμος Νησί (Ελλάδα)--Εφοδιασμός Νερού; Ευπαλίνειο Όρυγμα (Σάμος Νη

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα