Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) COST Action 625 results: monitoring of Kaparelli fault, 2003-2006  PDF
Αθανάσιος Γκάνας, Γ. Δρακάτος, J. Bosy, L. Petro, B. Kontny, M. Sterez, Ν.Σ. Μελής, S. Cacon, Μ. Παπανικολάου, Α. Πιρεντής, Αναστασία Α. Κυρατζή
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) The presence of Vari - Kirou Pira unit at Panion Hill (Se Attica, Greece )  PDF
Ε..Κ. Μπάση, Κ. Σούκης, Σπυρίδων Π. Λέκκας
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Neotectonic basin evolution Central- Eastern Minland Greece : an overview  PDF
Χ. Κράνης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Geodetic evidence for active uplift of the Olymbus MT, Greece  PDF
Σ. Στείρος, Π. Τριανταφυλλίδης, Α. Χασάπης
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Magma intrusion in "Proto- caldera Caldera" systems: example from the Nisyros volcano  PDF
Δ. Ζούζιας, K. St.Seymour
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Tectonic evolution of the betic cordillera : an overview  PDF
F. M. Alonso-Chaves, J. I. Soto, M. Orozco, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Μάρκος Δ. Τρανός
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Neogene tectonic rotations in the vicinity of the north Aegean trough : new palaeomagnetic evidence from Athos and Samothraki (Greece)  PDF
Δ. Κοντοπούλου, Ι Ζανανίρι, A. Michard, H. Feinberg, Α Ατζέμογλου, J.-P. Pozzi, Φ. Βοιδομάτης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Contrasting geometry between alpine and late - to post - alpine tectonic structures in Anafi Island ( Cyclades )  PDF
Κ. Σούκης, Δημήτριος Ι. Παπανικολάου
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Morphotectonics of the Psathopyrgos active fault, western Corinth rift, Central Greece  PDF
Ch. Tsimi, Αθανάσιος Γκάνας, Νικόλαος Α. Σουλακέλης, Ο. Καιρης, Σ. Βαλμής
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Νεοτεκτονική παραμόρφωση της Βόρειας Πάρνηθας  PDF
Θ. Χατούπης, Ι. Φουντούλης
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Caspian sea geodynamical evolution effect on the level changing along the quaternary period  PDF
H. Khoshravan
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Kosmas - Gythio unit : a metamorphic carbonate sequence overlying the Phyllites - Quartzites unit in Southern Peloponnesus, Greece  PDF
Ε. Σκούρτσος, Σπυρίδων Π. Λέκκας
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) A new consideration about the Almoria- Paikon boundary based on the geological mapping in the area of Nerostoma -Lakka (central Macedonia, Greece)  PDF
Μάρκος Δ. Τρανός, Α.Π. Πλουγκαρλής, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της περιοχής του Φύλλου Αίγιο ( Β. Πελοπόννησος )  PDF
Κ. Τρίκολας, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) The evolution of the stress field in eastern Macedonia and Thrace  PDF
Κ. Γκαρλαούνη, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Γεώργιος Φαλαλάκης, Α. Γκεμιτζή
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Evidences of active faulting in Thrace Region ( Northeastern Greece )  PDF
Θ. Ροντογιάννης, Χρίστος Γεωργίου, Δ. Γαλανάκης, Μ. Κ. Κουρουζίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Tectono- sedimentary evolution and rates of tectonic uplift of the Sfakia coastal zone, southweatern Crete  PDF
Ε. Σκούρτσος, R. Pope, Μ. Β. Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Γεωλογική δομή τηε ευρύτερης περοχής Αιγιαλείας και Καλαβρύτων ( Β. Πελοπόννησος )  PDF
Κ. Τρίκολας, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Late- and post- Alpine tectonic evolution of the southern part of the Athos peninsula, northern Greece  PDF
Γ. Α Γεωργιάδης, Μάρκος Δ. Τρανός, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Morphotectonic analysis of Kozani basin (western Macedonia, Greece) Περίληψη  PDF
Ε. Σίμου, Β. Καραγκούνη, Γ. Παπαντωνίου, Δ. Παπανικολάου, Π. Νομικού
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) The nappe structure of the tectonic window of Doliana ( Central Peloponnesus, Greece )  PDF
Σπυρίδων Π. Λέκκας, Ε. Σκούρτσος
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) The tectonic setting of the October 8th 2005 earthquake in Kashmir, North Pakistan  PDF
Ε. Σκούρτσος, Ευθύμιος Λ. Λέκκας
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Το ενεργό ρήγμα της Αταλάντης - επανεκτίμηση με νέα γεωλογικά δεδομένα  PDF
Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Σ. Βαλκανιώτης, Α. Γκάνας, Δ. Κεραμυδάς, Σ. Σμπόρας
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) The Corini active fault in southwestern Viotia region, Central Greece : segmentation, stress analysis and extensional strain patterns  PDF
Αθανάσιος Γκάνας, Β. Σπίνα, Ν. Αλεξανδροπούλου, Αθανασία Οικονόμου, Γ. Δρακάτος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Geomorphological quantitative analysis of Sperchios river basin area (Central Greece) utilizing geographical information systems Περίληψη  PDF
Εμ. Ψωμιάδης, Γεώργιος Π. Μίγκιρος, Β. Αντωνίου
 
1 - 25 από 46 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.