Χρήση του μοντέλου Ηerscel - Buckley για τον προσδιορισμό της διεισδυτικότητας ενεμάτων σε πορώδες μέσο και σύγκριση με αποτέλεσματα επί τόπου δοκιμών

Μ. Χατζηαγγέλου, Κωνσταντίνος Α. Αναγνωστόπουλος

Λέξεις κλειδιά


Τεχνική Γεωλογία; Engineering Geology; Πρακτικά 10ου Διεθνές Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη, 15-17 Απριλίου 2004

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα