Οι γεωπιστήμες στο αναλυτικό πρόγραμμα και τα εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Γεωργία Φέρμελη, Αναστασία. Μαρκοπούλου-Διακαντώνη

Λέξεις κλειδιά


Γεωλογία και Εκπαίδευση, Γεώτοποι; Geology and Education, Geosites; Πρακτικά 10ου Διεθνές Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη, 15-17 Απριλίου 2004

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα