Φυσική γεωγραφία - γεωμορφολογία : ένας κατ' εξοχήν περιβαλλοντικός επιστημονικός κλάδος σε αναζήτηση νέων ρόλων και πεδίων εφαρμογής = Physical geography - geomorphology : a special environmental scientific branch in search of new roles and application f

Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος

Λέξεις κλειδιά


Πρακτικά 9ου Διεθνές Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας με έμφαση στη συμβολή των γεωεπιστημών στην ανάπτυξη. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2001.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα