Γεωαρχαιολογικές έρευνες στο νεκροταφείο της αρχαίας Καμάρας στην περιοχή Ξηροποτάμου Αγίου Νικολάου Κρήτης = Geoarchaelogical investigations to the cemetery of ancient Kamara (Xeropotamos area) in Ag. Nikolaos Crete

Κ. Θεοδωρακοπούλου, Κοσμάς Παυλόπουλος, Γ. Αποστολόπουλος, Ιωάννης Ε. Μπασιάκος, Ν. Ζαχαριάς

Λέξεις κλειδιά


Επιστημονική Συνεδρία της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (3η : 24 Οκτωβρίου 2008 : Αθήνα); OSL dating; geoarchaelogy; geophysical prospection; Crete; Οπτικά Διεγειρόμενη Φωταύγεια; γεωαρχαιολογία; γεωφυσική διασκόπηση; Κρήτη

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα