Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαμπετάκη-Λέκκα, Α.

 • Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) - Άρθρα
  Γεωλογικές παρατηρήσεις στην Ελαφόνησος
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Μικροφάσεις και συνθήκες ιζηματεγένεσης της ανθρακικής πλατφόρμας του Παρνασσού κατά το Λιάσιο ( περιοχή Δίστομου ) = Microfacies and sedimentary conditions of Liasic Parnassos carbonate platform ( Distomo area)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) - Άρθρα
  Loftusia cf.anatolika horizon in upper maastrichtian limestones of the eastern Greece platforn (Mount Ptoon, Boeotia, Greece) : palaeobiogeographical remarks
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  Περί μιας εμφανίσεως του κλαστικού τριαδικού της Πίνδου στα Κύθηρα = A propos d' un affleurement de detritique triasique du Pinde dans l' ile de Cythere (Grece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) - Άρθρα
  Το ανώτερο σαντώνιο της πλατφόρμας της Τρίπολης στην κεντρική Κρήτη (Τομή Καλού Χωριού) = Upper santonian carbanate sedimants of the Tripolitsa platform in central Crete (Kalo Chorio section)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) - Άρθρα
  Τα πυριτικά πετρώματα εντός των κρητιδικών κοιτασμάτων ιζηματογενών νικελιούχων σιδηρομεταλλευμάτων Εύβοιας και Βοιωτίας : πετρογραφικά - στρωματογραφικά δεδομένα και μια νέα ερμηνεία προέλευσης = The siliceous rocks within the cretaceous sedimentary nick
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Νέα δεδομένα επι της στρωματογραφίας του Δογγερίου-Κενομανίου της σειράς της Τρίπολης στην Κεντρική Κρήτη = New data on the Dogger-Cenomanian stratigraphy of Tripolitza series in Central Crete
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Νεα παλαιοντολογικά και στρωματογραφικά δεδωμένα επι της ανωκρητιδικής επίκλυσης στην ζώνη Ανατολικής Ελλάδας (Μαρμείκο, Πτώον όρος, Βορειοανατολική Βοιωτία) = New palaeontological and stratigraphical data on the upper-cretaceous transgression of the Pela
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) - Άρθρα
  Sedimentology and biostratigraphy of an upper triassic carbonate succession of tripolitsa platform in Mari area, Parnon mountain, SE Peloponneusus, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) - Άρθρα
  Micropaleontology and biostratigraphy efficient tools in archaelogical research. Raw material provenance in the upper Paleolithic Kastritsa cave, Ioannina region (Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Η παρουσία των εξωτερικών ελληνίδων στην οροσειρά του Παρνώνα, κεντροανατολική Πελοπόννησος = The occurrence of the internal hellenides on Parnon mountain range, centraleastern
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) - Άρθρα
  On the occurrence of primitive orbitoides species in Gavrovo-Tripolitza platform (Mainalon mountain, Peloponnesus, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF