Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φουντούλης, Δ.

 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Μακροσεισμικές παρατηρήσεις μετά τον σεισμό της 16 Οκτωβρίου 1988 στην χερσόνησο της Κυλλήνης (Β. Δ. Πελλοπόνησος, Ελλάδα) = Macroseismic observations after the earthquake of October 16th 1988 in Kyllini peninsula ( N. W. Peloponnesus, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Reconstruction of the early pleistocene Paleoshore and Paleorelief of S.W Peloponnesus area = Αναπαράσταση της κατω Πλειστοκαινικής παλαιο - ακτής και παλαιο - αναγλύφου της Ν. Δ . Πελοποννήσου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) - Άρθρα
  Πρόγραμμα στατιστικού προσδιορισμού εντατικού πεδίου από σεισμολογικά δεδομένα = Programm of statiscical evaluation of tectonic stress from seismological data
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) - Άρθρα
  Μικροτεκτονική μελέτη σεισμικών ρωγμών Καλαμάτας: σεισμική περίοδος Σεπτεμβρίου 1986
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) - Άρθρα
  Paleogeography, sedimentation and neotectonic implications at the Kampos depression and Kitries bay area ( Messinia, Peloponnesus, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  Ιζηματογένεση, παλιογεωγραφία και νεοτεκτονική ερμηνεία των μεταλπικών αποθέσεων της λεκάνης Νέδα (κεντροδυτική Πελοπόννησος) = Paleogeography, sedimentation and neotectonic implication at the Neda basin (central-western Peloponnesos, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Deep tectonic structure of Northewestren Attica, Greece : geodynamic pettern of Athens earthquake
  Λεπτομέρειες  PDF