Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζανανίρι, Ε.

 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Γεωφυσική έρευνα εντοπισμού απολιθωμένων κορμών στο απολθωμένο δάσος Σιγρίου της νήσου Λέσβου = Geophysical survey to the petrified forests of Sigri in Lesvos island (north Aegean)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  The method of anisotropy of magnetic susceptibility : theory and applications. A case study from the Rhodope massif
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) - Άρθρα
  Η διαχρονική εξέλιξη του Κορινθιακού κόλπου σε διεθνές γεωλογικό εργαστήριο : ιδιαίτερη αναφορά στην Πέραχωρα Λουτρακίου = The gulf of Corinth as an international geological laboratory : the case of Perachora Peninsula
  Λεπτομέρειες  PDF