Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φουντούλης, Ι., Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Τόμ. 27 (1991) - Άρθρα
    Η παρουσία της Ιονίου ενότητας στο όρος Λαπιθας (Δυτ. Πελοπόννησος) = Presence of the Ionian Unit in Lapithas Mt., W. Peloponnese.
    Περίληψη  PDF