Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φυρολάκης, Ν.

  • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
    Η συμβολή της τεχνικής γεωλογίας στην κατασκευή της υψηλής καλωδιώτης γέφυρας της Χαλκίδας = Engineering geology in the construction of a high cable brdge in central Greece ( Chalkis bridge)
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) - Άρθρα
    Η γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής του όρους Φαλακρού και η τεκτονική σχέση της Δ. Ροδόπης με τη Σερβομακεδονική μάζα
    Λεπτομέρειες  PDF