Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χρίστου, Ο.

  • Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) - Άρθρα
    Η συμβολή της γεωμορφολογίας στον εντοπισμό περιοχών δυναμικών διεργασιών σε λεκάνες τροφοδοσίας φραγμάτων (ενα παράδειγμα απο το φράγμα Ακροποτάμου, λεκάνη Πιερίας, Ανατολική Μακεδονία),
    Λεπτομέρειες  PDF