Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαρκάδας, Π.

  • Τόμ. 38 (2005) - Άρθρα
    Εκτίμηση και μοντελοποίηση του κινδύνου διάβρωσης στη λεκάνη απορροής του Ξηροπόταμου Καστοριάς με χρήση ΓΣΠ = Erosion hazzard in the catchment's area of Xiropotamow river - Kastoria using geographical information system
    Λεπτομέρειες  PDF