Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χωριανοπούλου, Π.

  • Τόμ. 13, Αρ. 2 (1978) - Άρθρα
    Μια τομή απ' το βουνό Αιγάλεω : ο αθηναϊκός σχιστόλιθος, οι λόφοι της Αθήνας. = The Aegaleos mountain and the Athens schists.
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 22 (1990) - Άρθρα
    Γεωλογική - μεταλλογενετική προσέγγιση του σιδηρούχου σχηματισμού στα ηφαιστειοϊζηματογενή πετρώματα της περιοχής Μαύρου Βράχου νομού Κιλκίς
    Λεπτομέρειες  PDF