Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαχαριάδου, Σ.

  • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
    Crustal extension and partial melting possibly related to the opening of a Marginal basin . The pelitic migmatites of piyi and Karathodoro, Macedonia, Greece = Ενδείξεις για έκταση και μερική ανάτηξη του φλοιού σε σύνδεση με το άνοιγμα μια περιθωριακής λε
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) - Άρθρα
    Γεωχημικά χαρακτηριστικά των μιγματιτιωμένων μεταϊζημάτων Πηγής και Καραθοδώρου, σύμπλεγμα Γευγέλης, Μακεδονία, Ελλάδα
    Λεπτομέρειες  PDF