Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Dunham, A.

  • Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) - Άρθρα
    Application of Zeolitic volcanic tuffs from Greece ( Lefkimi - Dadia, Metaxades, and Santorini island, Greece) as pozzolanic materials = Εφαρμογή των ζεολιθικών ηφαιστειακών τόφφων από την Ελλάδα ( Λευκίμη - Δαδιά, Μεταξάδες και Σαντορίνη, Ελλάδα) ως ποζο
    Λεπτομέρειες  PDF