Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Burchfiel, B. C.

  • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
    Age and tectonic significance of metamorphic events in the mt. Olympos region, Greece = Ηλικία και τεκτονική σημασία των μεταμορφικών γεγονότων στην περιοχή του Ολύμπου
    Λεπτομέρειες  PDF