Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Bauer, C.

  • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
    Θερμικές ανωμαλίες στην ΒΑ Χαλκιδική όπως αναγνωρίζονται σε εικόνες Landsat T. M = Thermal anomalies in NE Chalkidiki, as recognized on LANDSAT T. M. imagery
    Λεπτομέρειες  PDF