Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Aleweld, E.

  • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
    The contact zone between phyllite - quartzite and Gavrovo - Tripolis unit in the Taygetos mountains , Messenia = Η ζώνη επαφής μεταξύ φυλλιτών - χαλαζιτών και της ενότητας Γαβρόβου - Τριπόλεως στο όρος Ταϋγετος , Μεσσηνία
    Λεπτομέρειες  PDF