Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Brooks, M.

  • Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) - Άρθρα
    Gravity modelling of the Arnea granite and its continuation below the Mygdonia graben sediments = Βαρυτική ερμηνεία του γρανίτη της Αρναίας και της συνέχειας του κάτω από τα ιζήματα της Μυγδονίας λεκάνης
    Λεπτομέρειες  PDF