Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Bushati, S.

  • Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) - Άρθρα
    Paleomagnetic results from Albania and their significance for the geodynamic evolution of the Dinarides, Albanides and Hellenides = Παλαιομαγνητικά αποτελέσματα στην Αλβανία και η σημασία τους για τη γεωδυναμική εξέλιξη των Διναρίδων Αλβανίδων και Ελληνίδ
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
    Some aspects of archaeo-geophysics in Albania
    Λεπτομέρειες  PDF