Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Η χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για την επιλογή κατάλληλων θέσεων για την ανόρυξη νέων υδρομαστευτικών έργων στο νομό Κορινθίας = The use of multicriteria analysis and GIS for the selection of suitable sites for the location of new production boreholes in Korinthia prefecture area  PDF
Α. Αντωνάκος, Νίκος Λαμπρινός, Κώστας Βουδούρης
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Determination of fault plane solutions using waveform ampilitudes and radiation pattern  PDF
Δ.Α. Βαμβακάρης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Ε. Καραγιάννη, Ε. Μ. Σκορδύλης, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Earthquake relocation in the wester termination of the North Aegean Through  PDF
Κ. Χ. Καραμάνος, Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) The critical earthquake model : observations in critical areas of the broader Aegean area  PDF
Μ. Κ. Κουρουζίδης, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Τεχνικογεωλογικές συνθήκες και αστοχίες πρανών κτά μήκος της διώρυγας της Κορίνθου = Engineering geological conditions and slope failures along the Corinth canal  PDF
Λ. Παπαντωνίου, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Γεώργιος Π. Μιγκίρος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Vertical & horizontal ground deformation of Santorini island deduced by DGPS measurements  PDF
Ε. Χ. Παπαγεωργίου, Ευάγγελος Λάγιος, Σπυριδούλα Βασιλοπούλου, Βασίλειος Α. Σακκάς
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Πυρκαγιές του 2007 : επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους στο Νομό Κορινθίας = Fires of 2007 : impacts in natural resources of Korinthia prefecture  PDF
Γεώργιος Ν. Σταμάτης, Γεώργιος Π. Μιγκίρος, Ειρ. Τρικοίλη
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Using GIS and earthquake scenarios for the assessment of emergency responce in case of a strong earthquake. An application in the Urban Area of Thessaloniki, Greece  PDF
Μ. Στράτου, Α. Σαββαϊδης, Μαρία Παπαδοπούλου, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Anelasticity beneath the Aegean inferred from Rayleigh wave attenuation  PDF
Γ. Κασσάρας, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Ι. Λούης, Ανδρέας Κ. Μαγγανάς, Γ. Καβίρης
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Ppoperties of foreshocks and aftershocs in the area of Greece  PDF
Μ. Κ. Κουρουζίδης, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Ανάπτυξη ενεργών ρηγμάτων στον Κορινθιακό κόλπο = Growth of faults within the gulf of Corinth  PDF
Β. Ζυγούρη, Σ. Βέρροιος, Σ. Κοκκάλας, Π. Ξυπολιάς, Ιωάννης Κουκουβέλας, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Applying the INQUA scale to the Sofades 1954, central Greece, and structural effect implications  PDF
Γ. Παπαθανασίου, Σ. Βαλκανιώτης, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Δυνατότητες αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου Σουσακίου, Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας = Utilization of geothermical fluids in the soussaki field, Ag. Theodoroi, Corinth Area  PDF
Μιχαήλ Δ. Φυτίκας, Ν. Ανδρίτσος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Data base development and evaluation of earthquake damage reports under the seisimpact - thes system  PDF
Π. ΣαββαΪδης, Ι. Δούκας, Θ. Χατζηγώγος, Ι. Ν. Τζιαβός, Αναστασία Α. Κυρατζή, Ζ. Ρουμελιώτη, Α. Σαββαϊδης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Γ. Δρακάτος, Σ. Κουτουπές, Γ. Α. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Magnitude scales in Central Greece  PDF
Γ. Καβίρης, Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Seisimpact - thes : a scenario earthquake affecting the built environment of the prefecture of Thessaloniki  PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή, Ζ. Ρουμελιώτη, Θ. Μπενετάτος, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαϊδης, Α. Α. Πάνου, Ι. Ν. Τζιαβός, Π. ΣαββαΪδης, Θ. Χατζηγώγος, Σ. Κουτουπές, Γ. Α. Καραντώνης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Ανατολική Κορινθία : Δομή κκαι χαρακτηριστικά ενός ενεργού γεωλογικού περιβάλλοντος = Eastern Corinthia : structure and characteristics of an active geological enviroment  PDF
Θ. Ροντογιάννη, Α. Λειβαδίτη, Α. Μέττος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Miscolation vectors for the Tripoli seismic array, Greece, and structural effect implications from backazimuth and slowness residual analysis  PDF
Μ. Πιρλή, Ε, Πιρλής, Ν. Βούλγαρης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Η διαχείριση του αρδευτικού νερού στην Κορινθία = Irrigation water management in Korinthia prefecture  PDF
Π. Γεωργίου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Installation and preliminary results from a small aperture seismic array in Tripoli, Greece  PDF
Μ. Πιρλή, Ν. Βούλγαρης, Ι. Αλεξόπουλος, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Distributed earthquake focal mechanisms in the Aegean Sea  PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή, Χριστόφορος Μπενετάτος, Ζ. Ρουμελιώτη
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) A tool for collecting, querying and mining macroseismic data  PDF
Ι. Σ. Καλογεράς, Γ. Μαρκέτος, Υ. Θεοδωρίδης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Κατολισθητικά φαινόμενα στο νομό Κορινθίας. Οι περιπτώσεις των δρόμων Αλεποχωρίου - Σχίνου, Ξυλόκαστρου - Τρικάλων και του οικισού Χαλκειού = Slope failures in Corinthos county. The cases of Alepoxori - Sxinos road , Xilokastro - Trikala road and xalkio village  PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Κ. Μαρκαντώνης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Regional and teleseismic event detection capability of the small-aperture Tripoli seismic array, Greece  PDF
Μ. Πιρλή, J. Schweitzer
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Η υδροδότηση της πόλης της Κορίνθου από την αρχαιότητα έως σήμερα = Water supplies in Korinthos town from the past until now  PDF
Ε. Πανά, Κώστας Βουδούρης
 
26 - 50 από 68 Στοιχεία << < 1 2 3 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.