Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Ανατολική Κορινθία : Δομή κκαι χαρακτηριστικά ενός ενεργού γεωλογικού περιβάλλοντος = Eastern Corinthia : structure and characteristics of an active geological enviroment  PDF
Θ. Ροντογιάννη, Α. Λειβαδίτη, Α. Μέττος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Miscolation vectors for the Tripoli seismic array, Greece, and structural effect implications from backazimuth and slowness residual analysis  PDF
Μ. Πιρλή, Ε, Πιρλής, Ν. Βούλγαρης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Η διαχείριση του αρδευτικού νερού στην Κορινθία = Irrigation water management in Korinthia prefecture  PDF
Π. Γεωργίου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Installation and preliminary results from a small aperture seismic array in Tripoli, Greece  PDF
Μ. Πιρλή, Ν. Βούλγαρης, Ι. Αλεξόπουλος, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Distributed earthquake focal mechanisms in the Aegean Sea  PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή, Χριστόφορος Μπενετάτος, Ζ. Ρουμελιώτη
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) A tool for collecting, querying and mining macroseismic data  PDF
Ι. Σ. Καλογεράς, Γ. Μαρκέτος, Υ. Θεοδωρίδης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Κατολισθητικά φαινόμενα στο νομό Κορινθίας. Οι περιπτώσεις των δρόμων Αλεποχωρίου - Σχίνου, Ξυλόκαστρου - Τρικάλων και του οικισού Χαλκειού = Slope failures in Corinthos county. The cases of Alepoxori - Sxinos road , Xilokastro - Trikala road and xalkio village  PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Κ. Μαρκαντώνης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Regional and teleseismic event detection capability of the small-aperture Tripoli seismic array, Greece  PDF
Μ. Πιρλή, J. Schweitzer
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Η υδροδότηση της πόλης της Κορίνθου από την αρχαιότητα έως σήμερα = Water supplies in Korinthos town from the past until now  PDF
Ε. Πανά, Κώστας Βουδούρης
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Decelerating preshock seismic deformation in fault regions during critical periods  PDF
Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Earthquake/noise discrimination and estimation of P-S phases based on wave characteristics  PDF
Ε. Κόκκινου, Χ. Παναγιωτάκης, Φ. Χ. Βαλλιανάτος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Application of 3 - D velocity models and ray tracing in double difference earthquake location algorithms : application to the Mygdonia basin (Northern Greece)  PDF
Ο. Χ. Γαλάνης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Ε. Μ. Σκορδύλης
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Η διαχρονική εξέλιξη του Κορινθιακού κόλπου σε διεθνές γεωλογικό εργαστήριο : ιδιαίτερη αναφορά στην Πέραχωρα Λουτρακίου = The gulf of Corinth as an international geological laboratory : the case of Perachora Peninsula  PDF
Ε. Ζανανίρι, Παναγιώτης Τσόμπος, Α. Δ. Φωτιάδης, Ευστάθιος Χιώτης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Toward a joint catalogue of recent seismicity in western Greece : preliminary results  PDF
Ζ. Ρουμελιώτη, Αθανάσιος Γκάνας, Ε. Σώκος, Π. Πέτρου, Α. Σερπετσιδάκη, Γ. Δρακάτος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Source parameters estimation from broadband regional seismograms for aerthquakes in the Aegean region and the Gorda plate  PDF
Α. Αγάλος, Π. Παπαδημητρίου, Ν. Βουλουμάνος, Μ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes  PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Seismic observations with broadband instruments as Santorini volcano  PDF
Α. Κωλαϊτης, Π. Παπαδημητρίου, Γ. Κασσάρας, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Historical earthquakes in the region of Lefkada Island, Ionian Sea - Estimation of magnitudes from epicentral intensites  PDF
A. Fokaefs, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
51 - 68 από 68 Στοιχεία << < 1 2 3 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.