Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Study of the 2nd December 2002 Vartholomio earthquake (western Peloponnese) M5.5 aftershock sequence  PDF
Α. Σερπετσιδάκη, Ε. Σόκος, Γεράσιμος Α. Τσελέντης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Visualization of datasets from urban geology studies using google earth: the case study of Nafplio, Argolis prefecture  PDF
Ι Ζανανίρι, Α. Δ. Ζερβάκου, Παναγιώτης Τσόμπος, Ευστάθιος Χιώτης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Land subsidence induced by the overexploitation of the aquifers in Kalochori village- new approach by means of the computational geotechnical engineering  PDF
Κ. Λουπασάκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Preliminary study on the slump structures of the early oligocene sediments of the pre-apulian zone (Antipaxos island, North-Western Greece)  PDF
Βασίλης Καρακίτσιος, Μ. Β. Τριανταφύλλου, Π. Πανούση
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Intermediate term earthquake prediction based on interevent times of mainshocks and on seismic triggering  PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Chemical and mineralogical assessment of clays from Peloponnese (S. Greece) and their evaluation for utilization in ceramics industry  PDF
Κ. Μ. Μιχαηλίδης, Γ. Τρώντσιος, E. Sofianska
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Geochemical atlases of Europe produced by the eurogeosurveys geochemistry expert group: state of progress and potential uses  PDF
Α. Δημητριάδης, C. Reimann, M. Birke, R. Salminen, Vos W. De, T. Tarvainen,
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Active seismotectonic structures in the area of Chios island, North Aegean Sea, revealed from microseismicity and fault plane solutions  PDF
Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Μάρκος Δ. Τρανός, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Quality characteristics of surface waters at Asprolakkas river basin, N.E. Chalkidiki, Greece  PDF
Ε. Κελεπερτζής, Α. Αργυράκη, Ε. Δαφτσής, Δ. Μπάλας
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Liquefaction risk assessment by the use of geophysical techniques: the test area of Nafplion city, Greece  PDF
Β. Καραστάθης, Π. Κάρμης, T. Novikova, Ζ. Ρουμελιώτη, Ε. Γερολυμάτου, Δ. Παπαναστασίου, Σ. Λιακόπουλος, Π. Γιαννουλόπουλος, Παναγιώτης Τσόμπος, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Oracles on faults: a probable location of a "lost' oracle of Apollo near oroviai (Northern Euboea island, Greece) viewed in its geological and geomorphological context  PDF
Ι. Μαριολάκος, Β. Νικολόπουλος, Ι. Μπαντέκας, Ν. Παλύβος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Πρόλογος = Prologue  PDF
Γεώργιος Χ. Κούκης
 
251 - 262 από 262 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.